Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Motivační dopis uchazeče o zahraniční stipendium - vzor

Motivační dopis uchazeče o zahraniční stipendium - vzor


Kategorie: Korespondence

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vzor nevyplněného motivačního dopisu, který lze předložit při podávání žádostí o zahraniční stipendium. Autor nejprve představuje svůj záměr, poté zdůvodňuje volbu konkrétní vysoké školy a pracoviště. V závěru uvádí prospěch, který mu přinese zahraniční stipendijní pobyt.

Obsah

1.
Úvod
2.
Odůvodnění
3.
Podstata
4.
Předpoklady

Úryvek

"Podstatou mého plánovaného (jedno/dvou)semestrálního zahraničního pobytu na Univerzitě v (např. SRN), je zpracování diplomové. Náplní této odborné práce je mj. analýza, komparace systémů xy v ČR a v (např. SRN) s cílem vystihnout … (uveďte konkrétní body). Její zpracování, zejména v metodologickém a konceptuálním ohledu, budu konzultovat se specialisty katedry/ústavu/fakulty/ Univerzity v …, kteří se dlouhodoběji zabývají touto problematikou. Jsem také obeznámena s odbornými publikacemi a články řady specialistů tamější katedry (např………...). Jádro mé diplomové práce spočívá v…….

Jsem přesvědčen/a, že ke zpracování diplomové práce mi pomohou dva odborné kurzy, které fakulta nabízí….Jedná se o... Tyto kurzy vyučují přední specialisté v oboru… Od těchto kurzů očekávám, že…

Dalším důvodem pro studium na této univerzitě je vynikající knihovna, která nabízí celou řadu odborných publikací, které nelze získat v ČR.

Předpokladem pro studium ve vybrané zemi je znalost jejího jazyka. Tu mohu doložit úspěšně složenými zkouškami, certifikáty. V současné době navštěvuji jazykový kurz pořádaný naší vysokou školou s cílem prohloubit své dosavadní jazykové znalosti. Domnívám se, že zamýšlený pobyt pro mě bude velmi užitečný a cenný z hlediska kvality mé diplomové práce, jazykových kompetencí i životních zkušeností.


V místě, dne
Jméno a příjmení
student"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x497891ac971c1.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Motivac_dopis_uchazece_vzor.doc (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse