Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > N.V.Gogol - Revizor - rozbor díla k maturitě

N.V.Gogol - Revizor - rozbor díla k maturitě


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace, Litoměřice

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Revizor od spisovatele N.V. Gogola.

Obsah

1.
Období
2.
5 autorů a díla té doby
3.
Literární směr a proud
4.
Kulturní kontext
5.
Krátce o autorovi
6.
Kontext autorovy tvorby
7.
Tropy a figury
8.
Jazyk
9.
Typ promluv
10.
Vyprávěcí způsob
11.
Postavy, stručná charakteristika
12.
Vypravěč
13.
Druh a žánr
14.
Kompozice
15.
Časoprostor
16.
Idea, myšlenka
17.
Motiv, téma

Úryvek

"Nikolaj Vasiljevič Gogol – Revizor (vydáno r. 1936)

Motiv, téma:
Hlavním motivem je špatné poměry v Rusku, které chtěl čtenářům přiblížit. Tématem je zobrazené křivé tváře maloměstského života.

Idea, myšlenka:
Hra je výsledkem dlouholetého autorova úsilí, kdy chtěl shrnout vše špatné v Rusku a současně se tomu vysmát. Dílo je satiricky zaměřeno proti úplatkářství.

Časoprostor:
Děj se odehrává v časovém úseku 24hodin v ruském provinčním městečku.

Kompozice:
V celé knize je chronologický postup. Kniha obsahuje pět jednání.

Druh a žánr:
Druh: drama (=Drama se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů a monologů.)
Žánr: komedie (= je literární nebo dramatický útvar, který vždy skončí šťastně (stejně jako pohádka)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57c9133d7386e.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Nikolaj_Vasiljevi__Gogol_nove_zpracovani.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse