Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Národní technická knihovna

Národní technická knihovna


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje národní technickou knihovnu. Věnuje se její stručné charakteristice a přináší několik základních údajů týkající se její kapacity či vybavení. Popisuje proces výstavby, všímá si jejího interiéru a v závěrečné části uvádí výčet ocenění, která byla budově knihovny udělena.

Obsah

1.
Číselné informace
2.
Otevření knihovny
3.
Výstavba
4.
Popis budovy
5.
Získaná ocenění budovy

Úryvek

"Je to největší knihovna technické literatury v České republice. Má největší sbírku domácích i zahraničních dokumentů z oblasti techniky, přírodních a společenských věd souvisejících s technikou. Národní technická knihovna má kapacitu přes 1,5 milionu svazků, které tvoří knihy, časopisy, vědecké práce, normy, informace o firmách i noviny, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Knihovna má více než 1 300 studijních míst, 18 skupinových studoven, 29 individuálních studoven (z toho 2 pro tělesně handicapované a 2 individuální multimediální studovny využitelné například pro zrakově postižené), 562 míst k odpočinku a 18 týmových studoven a noční studovna s provozem v době, kdy je knihovna jinak zavřena. V každém patře je místnost s nápojovými a jídelními automaty, zásuvky s internetem i elektřinou u každého stolu a kompletní pokrytí wi-fi sítí.
Národní technická knihovna byla otevřena 9. září 2009 v Praze 6 v Dejvicích uprostřed areálu vysokých škol.

[fotografie]

Své fondy sem přemístila Státní technická knihovna. Místo zde našla i část knihoven Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické. V parteru knihovny sídlí také pobočka Městské knihovny pro Prahu 6.
Fondy národní technické knihovny umístěné ve volném výběru jsou opatřeny elektronickými čipy RFID umožňujícími samoobslužné vypůjčování i vracení publikací.

[fotografie]

Regionální soutěž na podobu budovy proběhla v roce 2000 a vítězný projekt byl v lednu 2001 vybrán porotou. Na dlouhou dobu, ale plány ustrnuly z nedostatku finančních prostředků, za které také mohly povodně v roce 2002. Stavba byla zahájena v říjnu roku 2006 a slavnostní otevření proběhlo 9. září 2009. Otevřena pro veřejnost s kompletní nabídkou služeb však byla 14. září 2009. Celkem přišla na 2,25 miliardy korun. Roční provoz stojí 120 milionů korun a zajišťovat budovu bude 165 zaměstnanců."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie. Rozsah čistého textu je cca 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ceca31edd176.zip (49 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_technicka_knihovna.doc (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse