Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Naučná stezka Hvozdnice

Naučná stezka HvozdniceKategorie: Biologie, Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce do environmentální výchovy přináší informace o naučné stezce při toku potoka Hvozdnice a doplňuje je rozsáhlým fotografickým materiálem.

Obsah

1.
Faktografická část
2.
Abiotické podmínky
3.
Aktivita pro děti
4.
Fotografie stezky
5.
Závěr

Úryvek

"Naučná stezka Hvozdnice.

1. Faktografická část
Přírodní rezervace Hvozdnice leží při toku stejnojmenného potoka na území mezi obcemi Slavkov u Opavy a Štáblovice. Byla vyhlášena v roce 1988, má rozlohu 56,24 ha a leží v nadmořské výšce 270 - 291 m n. m.
Předmětem ochrany jsou nejen meandry samotné říčky Hvozdnice, ale hlavně druhově pestrá společenstva rybníků, mokřadů a pozůstatků lužního lesa s mnoha vzácnými druhy ptáků a obojživelníků. Území představuje jedno z posledních hnízdišť řady ptačích druhů na Opavsku.
Vegetaci tvoří přírodě blízká a druhově pestrá rostlinná společenstva stojatých vod rybníků, navazujících mokřadů a bažin a zbytků lužních lesů (střemchových jasenin).

2.Abiotické podmínky
Počasí dne 21.6.2009: polojasno až oblačno, teplota 16 C, mírný západní vítr 2 m/s,
vlhkost vzduchu 71%
Kvalita ovzduší: SO2 1ug/m3 NO2 8 ug/m3 prach 20 ug/m3
Ozon: 353 D.U. (-1%, normální stav) bio: stupeň č.1 (mírná zátěž)

Klimatické podmínky oblasti:
Povodí náleží do klimatických oblastí mírně teplých – MT2, MT7, MT9 a MT10 – víceméně stejně zastoupených. Klimatologická stanice Opava uvádí 8,0 0C průměrnou roční teplotu vzduchu a 640 mm průměrného srážkového úhrnu (vztaženo k dolní části povodí) a klimatologická stanice Horní Benešov uvádí 6,8 0C průměrnou roční teplotu vzduchu a 648 mm průměrného srážkového úhrnu (vztaženo k horní-pramenné části povodí).

Historie území:
Jde o poslední zbytek lužního lesa, který pokrýval v minulosti celou Poopavskou nížinu. Toto místo bylo jako stvořené pro osady prvních pravěkých zemědělců. Čistý potok Hvozdnice nabízel vodu a ryby, les kvalitní dřevo. Úrodné spraše, které sem navál severák v poslední době ledové, mohly být přeměněny na ornou půdu. To byly ty pravé důvody, proč později ve středověku a především v novověku lužní lesy postupně zanikaly

Od středověku byl postupně nahrazován tvrdý luh s duby a jilmy měkkým luhem s vrbami a topoly. Poslední zbytky tvrdého luhu se zde uchovaly na provzdušněných nivách, které byly mimo dosah pravidelných záplav.

Současný stav:
Momentálně člověk zasahuje spíše tím správným způsobem – založení naučné stezky a ochrana přírody, pravidelná kontrolamístními ochránci přírody, úpravy a opravy stezky, zavěšování budek pro ptáky apod.. V širokém okolí jsou však samá pole, především s opilovinami – nebezpečí zásahu hnojivy, postřiky proti plevelům či škůdcům do přírodního ekosystému Hvozdnice. Dalším nebezpečím může být veliká návštěvnost stezky – znečišťování okolí, hluk rušící zvířata, trhání rostlin a ničení hub.

Mapka trasy:
Vzhledem k tomu, že se mnou příště půjdou mladší školní děti, prošla jsme jen část stezky – zastavení 1-4 a 13-15."

Poznámka

Součástí práce je množství fotografií a mapa, rozsah čistého textu činí cca 2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505127b80ce1c.zip (1477 kB)
Nezabalený formát:
Naucna_stezka_Hvozdnice.doc (1533 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse