Německo


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se zabývá Německem. V úvodu uvádí základní statistické údaje, poté popisuje rozlohu země, polohu, zřízení, i nejvýznamnější firmy. Zhodnocen je i rozdíl mezi Východním a Západním Německem, nebo poválečný vývoj země. Blíže jsou představeny města Berlín, Bonn a Rýn. Opominuto není ani zemědělství a hospodářství.

Obsah

1
Statistické údaje
2.
Rozdělené Německo
3.
Berlín
4.
Bonn
5.
Řeka Rýn
6.
Zemědělství
7.
Hospodářství

Úryvek

"Berlín
Berlín, hlavní město Německa, vyrostl na březích řeky Sprévy. S řekami Labe a Odra je Berlín spojen soustavou kanálů. Berlín byl po druhé světové válce zničen a po skončení války v roce 1945 byl rozdělen mezi mezi čtyři mocnosti. Největší tehdejší ještě Sovětský sektor byl na východě a zahrnoval téměř polovinu Berlína, o tu druhou polovinu se dělila Francie, Británie a Spojené státy americké. Později se Berlín rozdělil na východní a západní. Východní Berlín byl pod přísnou nadvládou Sovětského svazu a velmi zaostával za Západním Berlínem. To byla také jedna z největších příčin, proč se lidé hromadně stěhovali na Západ. Aby tomuto Moskva zabránila, nechala postavit roku 1961 napříč Berlínem Berlínskou zeď. Nejprve to byly pouze ostnaté dráty a betonové bloky, ale během dalších 28 let byly vybudovány její další čtyři verze. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se celá zeď hromadně zbořila a Berlín se opět sjednotil. Na památku Berlínské zdi stojí na její hranici Brandenburská brána. Dnes je Berlín s 3 433 000 obyvateli hlavním městem Německa.

Bonn
Po roce 1945 se stal hlavním městem Západního Německa Bonn. Má 292 000 obyvatel a je to poměrně malé město. Je velmi starobylé, vzniklo na místě římského tábora na břehu řeky Rýna. V Bonnu je velmi stará univerzita a mnoho krásných budov tradiční německé architektury. Je to také rodiště skladatele Ludwiga van Beethovena. Ale i když je Berlín hlavním městem, v Bonnu doposud sídlí parlament a spolková vláda.

Řeka Rýn
Největší německou řekou je Rýn. Pramenní ve Švýcarku, pak teče podél francouzsko-německé hranice. Před tím než dosáhne svého ústí do moře v Holandsku, musí překonat západní část Německa. Velké říční tankery mohou plout proti proudu Rýna až do Basileje ve Švýcarsku. Většina dobrého německého bílého vína pochází právě z vinic na příkrých svazích podél jižní části toku Rýna."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nat_geogx0007.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Nemecko.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse