Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Německý přehled gramatiky

Německý přehled gramatiky


Kategorie: Nauky o německém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci jsou vysvětlena základní gramatická pravidla němčiny.

Obsah

1.
Členy
2.
Předložky
3.
Spojky
4.
Stupňování
5.
Préteritum
6.
Perfektum
7.
Nepravidelná slovesa
8.
Slovesa s odlišnou vazbou

Úryvek

"abhängen hing ab abgehangen záviset
abnehmen nahm ab abgenommen zhubnout
abreiβen riβ ab abgerissen strhnout, zbořit
abwaschen wusch ab abgewaschen mýt
anbehalten behielt an anbehalten nechat si na sobě
anbieten bot an angeboten nabídnout
angeben gab an angegeben udat
anhalten hielt an angehalten zastavit
annehmen nahm an angenommen přijmout
anrufen rief an angerufen zatelefonovat
aufstehen stand auf IST aufgestanden vstát
auftreten trat auf IST aufgetreten vystoupit
ausgeben gab aus ausgegeben vydat
aussehen sah aus ausgesehen vypadat
backen buk, backte gebacken péci
befehlen befahl befohlen rozkázat
beginnen begann begonnen začít
begreifen begriff begriffen pochopit
beitragen trug bei beigetragen přispět"

Poznámka

Práce obsahuje pouze základní pravidla.
Práce se skládá převážně z tabulek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nemx0017.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Nemec_prehled_gramat.doc (233 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse