Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nemůžeš se stát matkou Terezou, dokud v sobě neobjevíš Hitlera

Nemůžeš se stát matkou Terezou, dokud v sobě neobjevíš Hitlera


Kategorie: Čeština

Typ práce: Eseje

Škola: Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové , Hradec Králové

Charakteristika: Jakkoliv zní název paradoxně, musíme si přiznat, že v každém z nás hřímá jak neblaze proslulý diktátor, tak velká misionářka z Kalkaty. Je jen na nás komu z nich řekneme své ano. Práce obsahuje úvahu o paradoxech lidského nitra.

Obsah

1.
Úvaha o paradoxech lidského nitra

Úryvek

" Hitler a Matka Tereza. O obou jsme všichni jistě všichni mnoho slyšeli. Obě bylo věnováno mnoho knih filmů, lidé o nich často mluví. Zde ovšem také jejich podobnost (alespoň zdánlivě) končí. Na jedné straně člověk ztělesňující zlo, nenávist, válku. Jméno, při jehož vyslovení jímá lidi hrůza. A na druhé straně drobná žena, která pro většinu lidí ztělesňuje přibližně pravý opak. Žena, jejíž ruce obsloužily tolik potřebných, jejíž ústa utěšila tolik trpících.
Při pohledu na tyto dvě osobnosti máme pocit, jakoby ani nepatřili do téhož světa. A přece je každý z nich především milovaným božím dítětem. Hitler se rodí se stejným posláním být obrazem božím jako řeholnice z Kalkaty. A naopak Matka Tereza nese v sobě stejný díl viny prarodičů jak Hitler.
Věříme-li, že člověk není stroj předem naprogramovaný stvořitelem na konání dobra nebo zla, ale že má svobodnou vůli a tudíž je odpovědný za své činy, pak nemá Matka Tereza před nacistickým diktátorem v podstatě žádnou předem danou výhodu.
Její jediná a zásadní výhoda je v tom, zatímco ve středu Hitlerova života stojí jen a pouze on sám, Matka Tereza uvolní místo ve středu tomu, jemuž skutečně náleží. Tedy Bohu, kterého vidí v každém trpícím. Jedině tak se to co dělá, může zúročit. Protože Bůh a jeho láska lidi spojuje a tím se její množství násobí. Díky tomu už lidé nejsou sami. Naopak ve středu středobodem vesmíru Hitlerových stoupenců většinou ve skutečnosti nestojí Hitler, nýbrž zase jen oni sami. Každý z nich má svůj vlastní vesmír, sám pro sebe. Paradoxně i přes zdánlivě velmi dokonalou organizaci nacistické strany, i přes vymývání mozků a snahu vytvořit z lidí jednu neosobní masu její členové nejsou vnitřně spojeni. To, co je pojí je jen z venku, ve skutečnosti mají často jeden před druhým strach. Matka Tereza nechává Boha, aby rozmnožoval a vytváří mu podmínky, aby lidi spojoval. Hitler zdánlivě staví a buduje, ve skutečnosti však boří a rozděluje.
Každý z nás stojí před svobodnou volbou. Nejsme předurčeni konat zlo, nebo dobro. Ano, je pravda, že lidé jsou velmi rozdílní. Mají rozdílné temperamenty, disponují velmi rozličnými vlastnostmi. Ale ani ty zdánlivě nejlepší přirozené vlastnosti se mohou stát nástroji zkázy, jestliže je nevyužijeme, tak jak si přeje Bůh. Například pořádkumilovnost a schopnost udržet ve věcech řád může být velmi dobrá a přínosná, může se ale také stát nástrojem k vydírání a malichernému peskování druhých lidí. Je to pak už vlastně jen karikatura božího daru. Dar už neslouží Bohu a bližnímu, a paradoxně vlastně ani nám samotným. Stává se pohlcovačem, který pojímá do sebe a obírá, místo aby dával.
V každém z nás bohužel vězí kus prarodičovské viny. Ta dávná lidská touha být nejvyšším pánem. A každý z nás má zároveň svou Achillovu patu. Své slabé místo, kterým se ten původně docela malý Hitler v nás prokousává dál do našeho nitra a vytváří si tak nárok na čím dál větší prostor v našem životě. Všichni ho tam máme, a jestliže ho nemůžeme nalézt, pak to svědčí jedině o tom, že tam je. Protože ďábel si přeje právě naši slepotu k vlastním chybám. Jestliže o protivníka neznáme, těžko ho můžeme přemoci."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53668ae562a79.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Dokud_v_sobe_nenajdes_Hitlera_nemuzes_se_stat_Terezou.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse