Nesbø: Netopýr


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce představuje jedno ze známých děl severské detektivky - Netopýra od Jo Nesbøa. Obsahuje hrubě nastíněný děj, více se však zajímá o autora samotného, o jazykové prostředky, o postavy apod. - uvádí zkrátka všechny informace, které je dobré ve čtenářském deníku uvádět a které se dají zužitkovat během ústního zkoušení, třeba i u maturity.

Obsah

1.
Kulturní a literárně historický kontext
2.
Druhová charakteristika
3.
Charakteristika z hlediska autorského
4.
Jazykové prostředky
5.
Dějová stavba díla
6.
Prostředí, prostor děje
7.
Postavy
8.
Vztah díla k současnosti
9.
Působení na čtenáře, subjektivní dojem

Úryvek

"Kulturní a literárně historický kontext: Kulturní a literárně historický kontext: Kulturní a literárně historický kontext: Kulturní a literárně historický kontext: Kulturní a literárně historický kontext: Kulturní a literárně historický kontext: Kulturní a literárně historický kontext: Kulturní a literárně historický kontext: Kulturní a literárně historický kontext: Kulturní a literárně historický kontext: Kulturní a literárně historický kontext:
Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Dílo patří do relativně nového žánru severské detektivky. Tato odnož klasického Tato odnož klasického Tato odnož klasického Tato odnož klasického Tato odnož klasického Tato odnož klasického Tato odnož klasického Tato odnož klasického Tato odnož klasického Tato odnož klasického detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v detektivního žánru vznikla ve Švédsku někdy v 60. letech minulého století 60. letech minulého století 60. letech minulého století 60. letech minulého století 60. letech minulého století 60. letech minulého století 60. letech minulého století , ale u nás i jinde ve , ale u nás i jinde ve , ale u nás i jinde ve , ale u nás i jinde ve , ale u nás i jinde ve , ale u nás i jinde ve , ale u nás i jinde ve světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho světě byly tyto příběhy dlouho opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly opomíjené, u nás se před rokem 1989 téměř nevydávaly ; nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto nebyly však zakázané a proto o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem o ně nebyl větší zájem ani poani po ani po revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat revoluci, kdy se začaly vydávat hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. hlavně díla dříve zakázaná. Ani dnes velmi populární Ani dnes velmi populární Ani dnes velmi populární Ani dnes velmi populární Ani dnes velmi populární Ani dnes velmi populární Ani dnes velmi populární Ani dnes velmi populární Nesbø Nesbø čtenáře čtenáře čtenáře čtenáře čtenáře v té době té době té době nezaujal. nezaujal. nezaujal. nezaujal. nezaujal. Přelom nastává až s Přelom nastává až s Přelom nastává až s Přelom nastává až s Přelom nastává až s Přelom nastává až s Přelom nastává až s Přelom nastává až s Přelom nastává až s Přelom nastává až s Přelom nastává až s vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn vydáním trilogie Milénium švédského novináře a bojovn íka proti íka proti íka proti íka proti extrémně pravicovým a extrémně pravicovým a extrémně pravicovým a extrémně pravicovým a extrémně pravicovým a extrémně pravicovým a extrémně pravicovým a extrémně pravicovým a extrémně pravicovým a extrémně pravicovým a rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig rasistickým organizacím Karl Stig -Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega Erlanda Larssona, neboli Stiega LarrsonaLarrsonaLarrsona Larrsona (Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a kopla do vosího hnízda vosího hnízda vosího hnízda ). Z tohoto úspěchu dodnes těží ostatní severští autoři. tohoto úspěchu dodnes těží ostatní severští autoři. tohoto úspěchu dodnes těží ostatní severští autoři. tohoto úspěchu dodnes těží ostatní severští autoři. tohoto úspěchu dodnes těží ostatní severští autoři. tohoto úspěchu dodnes těží ostatní severští autoři. tohoto úspěchu dodnes těží ostatní severští autoři. tohoto úspěchu dodnes těží ostatní severští autoři. tohoto úspěchu dodnes těží ostatní severští autoři. tohoto úspěchu dodnes těží ostatní severští autoři. tohoto úspěchu dodnes těží ostatní severští autoři.
Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Severské detektivky jsou obecně brutálnější a krvavější. Často Často Často obsahuje společenskou obsahuje společenskou obsahuje společenskou obsahuje společenskou obsahuje společenskou obsahuje společenskou obsahuje společenskou obsahuje společenskou kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave kritiku (v Netopýrovi se řeší například homosexualita, trave sti smus nebo poměry mezi bílými nebo poměry mezi bílými nebo poměry mezi bílými nebo poměry mezi bílými nebo poměry mezi bílými nebo poměry mezi bílými nebo poměry mezi bílými nebo poměry mezi bílými nebo poměry mezi bílými nebo poměry mezi bílými nebo poměry mezi bílými a domorodými obyvateli A domorodými obyvateli A domorodými obyvateli A domorodými obyvateli A domorodými obyvateli A domorodými obyvateli A domorodými obyvateli A domorodými obyvateli A domorodými obyvateli A domorodými obyvateli A ustrálie). ustrálie). ustrálie). ustrálie). Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od Severské detektivky vynikají také líčením detailů, od místa místa činu až po sex hlavních postav. po sex hlavních postav. po sex hlavních postav. po sex hlavních postav. po sex hlavních postav. po sex hlavních postav. po sex hlavních postav. po sex hlavních postav. po sex hlavních postav. po sex hlavních postav. V neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější neposlední řadě mají severské detektivky uvěřitelnější postavy s postavy spostavy spostavy spostavy s dobrými i špatnými vlastnostmi. dobrými i špatnými vlastnostmi. dobrými i špatnými vlastnostmi. dobrými i špatnými vlastnostmi. dobrými i špatnými vlastnostmi. dobrými i špatnými vlastnostmi. dobrými i špatnými vlastnostmi. dobrými i špatnými vlastnostmi. dobrými i špatnými vlastnostmi. dobrými i špatnými vlastnostmi.
Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Mezi další autory tohoto žánru patří třeba Lars KeplerLars KeplerLars Kepler Lars KeplerLars KeplerLars Kepler (Hypnotizér) (Hypnotizér) (Hypnotizér) (Hypnotizér) (Hypnotizér) (Hypnotizér) nebo Henning Mankell nebo Henning Mankell nebo Henning Mankell nebo Henning Mankell nebo Henning Mankell nebo Henning Mankell nebo Henning Mankell nebo Henning Mankell nebo Henning Mankell nebo Henning Mankell nebo Henning Mankell nebo Henning Mankell (Číňan). (Číňan).
Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika:
Jedná se o prózu, epiku, detektivní román. Jedná se o prózu, epiku, detektivní román. Jedná se o prózu, epiku, detektivní román. Jedná se o prózu, epiku, detektivní román. Jedná se o prózu, epiku, detektivní román. Jedná se o prózu, epiku, detektivní román. Jedná se o prózu, epiku, detektivní román. Jedná se o prózu, epiku, detektivní román. Jedná se o prózu, epiku, detektivní román. Jedná se o prózu, epiku, detektivní román. Jedná se o prózu, epiku, detektivní román.
Charakteristika z hlediska autorského: Charakteristika z hlediska autorského: Charakteristika z hlediska autorského: Charakteristika z hlediska autorského: Charakteristika z hlediska autorského: Charakteristika z hlediska autorského: Charakteristika z hlediska autorského: Charakteristika z hlediska autorského: Charakteristika z hlediska autorského: Charakteristika z hlediska autorského:
Jo Nesbø Jo Nesbø Jo Nesbø Jo Nesbø se narodil se narodil se narodil se narodil v Oslu 29. března 1960 března 1960 března 1960 března 1960 března 1960 března 1960 . Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal Mladého Joa nejvíce zajímal fotbal , po
Jo Nesbø
(přeložila Kateřina Krištůfková, nakladatelství Kniha Zlín)
Netopýr (Flaggermusmannen)
Datace prvního vydání: 1997
Datace přečteného vydání (překladu): 2013
natržení kolenního vaziva se natržení kolenního vaziva se natržení kolenního vaziva se natržení kolenního vaziva se natržení kolenního vaziva se natržení kolenního vaziva se natržení kolenního vaziva se natržení kolenního vaziva se natržení kolenního vaziva se natržení kolenního vaziva se natržení kolenního vaziva se natržení kolenního vaziva se však svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svých plánů musel vzdát a začal intenzivně pracovat na svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj svém vzdělání. Vystudoval ekonomii na Norges Handelshøyskole v Bergenu, stal se z něj burzovní makléř a později i f burzovní makléř a později i f burzovní makléř a později i f burzovní makléř a později i f burzovní makléř a později i f burzovní makléř a později i f burzovní makléř a později i f burzovní makléř a později i f burzovní makléř a později i f burzovní makléř a později i f burzovní makléř a později i f burzovní makléř a později i f inanční analytik v n inanční analytik v n inanční analytik v n inanční analytik v n inanční analytik v n inanční analytik v n inanční analytik v n inanční analytik v n inanční analytik v n inanční analytik v n ejvětší makléřské společnosti v ejvětší makléřské společnosti v ejvětší makléřské společnosti v ejvětší makléřské společnosti v ejvětší makléřské společnosti v ejvětší makléřské společnosti v ejvětší makléřské společnosti v ejvětší makléřské společnosti v ejvětší makléřské společnosti v ejvětší makléřské společnosti v ejvětší makléřské společnosti v ejvětší makléřské společnosti v Norsku. Jeho Norsku. Jeho Norsku. Jeho Norsku. Jeho Norsku. Jeho další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba další zálibou byla rocková hudba – věnoval se hře na věnoval se hře na věnoval se hře na věnoval se hře na věnoval se hře na věnoval se hře na věnoval se hře na věnoval se hře na věnoval se hře na věnoval se hře na kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v kytaru a skládání písní v několika několika několika několika nepříliš úspěšných formacích. Potom s mladším bratrem Knutem založili vlastní skupinu a Di nepříliš úspěšných formacích. Potom s mladším bratrem Knutem založili vlastní skupinu a Di nepříliš úspěšných formacích. Potom s mladším bratrem Knutem založili vlastní skupinu a Di nepříliš úspěšných formacích. Potom s mladším bratrem Knutem založili vlastní skupinu a Di nepříliš úspěšných formacích. Potom s mladším bratrem Knutem založili vlastní skupinu a Di nepříliš úspěšných formacích. Potom s mladším bratrem Knutem založili vlastní skupinu a Di nepříliš úspěšných formacích. Potom s mladším bratrem Knutem založili vlastní skupinu a Di nepříliš úspěšných formacích. Potom s mladším bratrem Knutem založili vlastní skupinu a Di nepříliš úspěšných formacích. Potom s mladším bratrem Knutem založili vlastní skupinu a Di nepříliš úspěšných formacích. Potom s mladším bratrem Knutem založili vlastní skupinu a Di nepříliš úspěšných formacích. Potom s mladším bratrem Knutem založili vlastní skupinu a Di nepříliš úspěšných formacích."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek na úvodní stránce.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b52f4dcb354.zip (355 kB)
Nezabalený formát:
Nesbo___Netopyr.pdf (370 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse