Nizozemsko


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce seznamuje s reáliemi Nizozemska. Autor se zaměřuje na popis hospodářství, geografické údaje a rovněž na historii země. Krátce pojednává o zajímavostech tohoto státu.

Obsah

1.
Rozloha, počet obyvatel, státní zřízení
2.
Hospodářství
3.
Základní fyzicko-geografické poměry
4.
Zajímavost
5.
Historie

Úryvek

"Rozloha: 41526km , počet obyvatel: 1561900(1997) , hl. město: Amsterdam , státní zřízení: konst. Monarchie , jazyk: nizozemština, západofríština

Hospodářství:Vysoce vyvinutý průmyslově-zemědělský stát. Převaha zahraničního obchodu nad domácím. Hlavní průmyslová odvětví:strojírenství (stavba lodí), hutnictví, těžební, elektronický, petrochemický, textilní a potravinářský průmysl. Těžba zemního plynu a ropy. Důležitá průmyslová střediska: Rotterdam(Europoort), Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, Groningen, Utrecht, Maastricht. Zemědělství je vyspělé a vysoce produktivní, přes polovinu produkce tvoří živočišná výroba. Zemědělská půda 2/3 území státu. Chov skotu, prasat, koní, ovcí a drůbeže, významný rybolov.Produkce masa, vajec, mléčných produktů a rybích konzerv.Pěstuje se ječmen, pšenice, žito, brambory, cukrová řepa, kukuřice, řepka, ovoce a zelenina. Hektarové výnosy obilovin k největším na světě. Významné květinářství. Velmi hustá a moderní vybudovaná silniční, dálniční, železniční a říční síť. Silně rozvinutá námořní a letecká doprava. Intenzivně využívány větrné elektrárny. Významný cestovní ruch.
Základní fyzicko-geografické poměry:Téměř celý povrch státu tvoří rovinatá nížina. Vznikla navrstvením sedimentů po posledním pleistocénním zalednění. Pobřežní oblasti jsou hrázemi odděleny od moře a postupně vysoušeny. Po výstavbě jedné takové hráze vzniklo sladkovodní jezero Ijsselmeer. Nyní už 2/3 Nizozemska leží v úrovni nebo mírně pod úrovní moře. Náplavní pobřeží krajina je velice bohatá na úrodné půdní živiny. Průměrná lednová teplota se pohybuje kolem 2°C a červencová 17°C.
závislá území:Jižní Amerika-Nizozemské Antily, Aruba
zajímavost:V Nizozemsku je nejvyšší hustota obyvatelstva v Evropě (vyjma městských států) –376 obyv./km ."

Poznámka

Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f699ee7baaa9.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Nizozemsko.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse