Noc - líčení


Kategorie: Líčení

Typ práce: Slohové práce

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Líčení barvitě až básnicky popisuje nástup a průběh noci i s příchodem rána. Na začátku je krátký odstavec objasňující, co to je líčení.

Obsah

1.
Noc líčení

Úryvek

"Líčení má vypadat tak, aby v čtenáři co nejvíce evokovalo popisované obrazy – nejen zrakově, ale i jinými smysly. Autor využívá vhodných obrazných pojmenování, rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, popisuje své city, pocity a nálady. Jedná se o subjektivně zabarvený popis, využívající básnických prostředků, jako jsou přirovnání, metafory, personifikace a různé básnické figury, třeba zvukomalbu.

Její vláda začíná večer; tehdy si noc potřese rukou se dnem.
Jen krátce poté se na západě jako pochodně rozhoří plaché červánky, nadýchaná oblaka v barvách lásky, jež ukonejší všechny smutné oči, které hledí na tu nádheru a žasnou nad ní. Slunce jasné vpluje mezi ně jako hrdý koráb a pomalu složí zlatou svou kštici za nevelký kopec se smaragdově zelenou strání a mohutnými, vznešeně šepotajícími duby.
Stíny se protahují do dálky, světlo ještě několik prchavých chvil přetrvává, než zlaté slunce za sebou i poslední prameny svých zářivých vlasů stáhne.
Světlo zmizelo, stíny se rozplynuly do všech stran a ještě před chvílí nádherné, růžové, rudé i lehce fialové, červánky změnily se na pochmurně tmavá oblaka. Noc nad letním krajem celým rozprostřela svůj černý závoj, černá jako uhel. Vítr se uklidnil, utichly zvuky veškeré. Jediný zelený lístek na žádném z rozložitých, starých dubů, jenž své větve k obloze temné upínají, se nepohnul.
Příroda čeká se zatajeným dechem.
Konečně se v látce z čisté tmy objevují drobné trhlinky a dovnitř se dere stříbřité světlo, které pochází od hvězd mnohdy tak vzdálených, že když se jimi kochají naše oči a mysl v nich hledá skryté obrazy zamlžené tajemstvím věčným jako sám čas, ony se dávno již v mrtvý kámen proměnily, staly se minulostí.
Na pozadí tmavého a strašidelného lesa vychází matně bledá tvář Luny. Její bílý svit působí zahloubaně přemýšlivě. Shlíží dolů na zem a pozoruje svůj odraz v řekách, jezerech a rybnících rákosím obrostlých i schovaných lesních tůních a tůňkách. Tvář se jí každou noc mění."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5399b2d2baff8.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Noc_liceni.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse