Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Nora (Domeček pro panenky), Henrik Ibsen

Nora (Domeček pro panenky), Henrik Ibsen


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor, který je vhodný ke státní maturitní zkoušce z českého jazyka. Jedná se o rozbor dramatu Nora, které je také známo pod názvem Domeček pro panenky.

Obsah

1.
Autorův životopis
2.
Další autorova tvorba
3.
Vysvětlení názvu
4.
Kompozice
5.
Inspirace
6.
Kritika
7.
Překlady
8.
Hlavní myšlenka
9.
Literární druh a žánr
10.
Jazyk
11.
Symboly
12.
Zařazení do uměleckého směru
13.
Charakteristika hlavních postav
14.
Děj

Úryvek

"Autor: -Nor
- Považován za zakladatele realistického dramatu
- Dojmy a zážitky z mládí byly tak hluboké, že působily na celou jeho tvorbu( rodinný bankrot,nemožnost studovat, časný odchod z domova za prací, nemanželské děti)
- Vlastním jménem Brynjolf Bjarne
- 26 dramat, píše i básně
- Jeho matka byla neurotická a zklamaná životemVvazby měl pouze s mladší sestrou. V 15 odešel z domova.
- V každém díle je téma rodiny a poměry a vztahy v rodinách
- Většinu děl napsal po odjezdu do ciziny- 60-90. Léta
- Zpočátku romantismus pak realismus
- Lásku k divadlu zdědil po matce a stal se ředitelem divadla v Oslu
- Dramata- odkrývá tabu- vzbudila rozruch
- Postavy- konflikt mezi postavami( nespokojenost v manželství)
-problémy sahají často až do minulosti- odhaluje během hry
- Domeček pro panenky, Divoká kachna
Obecně: - domeček pro panenky( Domov loutek)- tento název spíše odpovídá původnímu
názvu, protože Nora je v podstatě
Torvaldova panenka, skáče jak on píská a
plní spíše okrasnou funkci. Stejný vztah má
Nora ke svým dětem.
-napsáno, vydáno, hráno- 1879
-hra o 3 dějstvích
- dodržuje trojí jednotu( hra se odehrává během vánočních svátků u Helmerů)
Inspirace: Hra byla ispirována životním příběhem Laury Kielerové(jeho známá). Laura se
poté na něj velmi zlobila, protože jí nepomohl a sepsal její příběh bez jejího
svolení. Celý svět ji potom znal jako Noru a ne jako spisovatelku.
- Dílo se stalo inspirací pro mnoho feministických spolků. Stejně tak si ho po svém vyložila komunistická strana a přetvořila ho na socialisticky budující dílo.
Kritika: dílo nebylo přijato příliš kladně, protože pobuřovalo tehdejší společnost.
- Německo si vynutilo přepsání hry, protože nechtěli, aby Nora odešla od rodiny. Konec hry přepsal sám Ibsen, protože prohlásil, že když ho přepíše sám, bude to menší zlo.
Překlady: hru do češtiny poprvé přes německý jazyk přeložila manželka Pavla Švandy ze
Šemčic Eliška Pešková.
-v současnosti existuje 7 překladů (Arbes,Jan Rak…)
Hl. myšlenka : Ibsen se ve hře dotýká postavení ženy, která je muži podřízena jak ekonomicky tak na základě zákonů vytvořených muži. Nora se díky tomu nemohla stát skutečným člověkem, protože byla nucena žít život manželky a nikoliv svůj vlastní. Odchod z domova je jedinou šancí, jak najít vlastní identitu.
Téma: -manželství v 19. St. Ovládané morálními představami o společnosti, nesvoboda ženy,
hledání sama sebe.
Lit. druh: epika
Lit. žánr: realistické drama( monology, dialogy, scénické poznámky)
-činohra
Jazykové prostředky:- spisovný i hovorový jazyk, metafory, symbolická vyjádření,
zdrobněliny (k Noře- symbol nadvlády)
-Dobří přátelé si vykají
Symboly: MAKARONKY- Torvald jí je zakazuje- zakazuje jí něco, co má ráda a tak ji omezuje.
KOSTÝM- Torvald Noře vymyslel kostým a také tanec, který musí zatancovat, což
symbolizuje jeho dominanci a nadvládu. Když se Nora oblékne do
kostýmu je sama sebou a ukazuje svou vášeň. Snaží se uniknout před
nadcházející katastrofou."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d76b6e2f996.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Nora.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse