Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Norman Mailer: Nazí a mrtví

Norman Mailer: Nazí a mrtvíKategorie: Americká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Nazí a mrtví, jehož autorem je Norman Mailer.

Obsah

1.
Norman Mailer: Nazí a mrtví

Úryvek

"Nazí a mrtví
Mailer Norman
Román Nazí a mrtví vyšel v roce 1948, tedy necelé tři roky po ukončení 2. světové války, která je jeho hlavním motivem. Norman Mailer knihu dokončil v pětadvaceti letech jako jedno ze svých prvních děl po návratu z vojenské služby na Filipínách. Ve své době tento román patřil v americké literatuře mezi první díla o 2. světové válce, a dnes se stále řadí mezi jedny z nejlepších.
Román je zajímavý už svým originálním zpracováním. Autor nezůstává jen u realistického, a místy až naturalistického líčení válečných hrůz a nesleduje pouze specifické vnější změny psychiky a charakteru svých postav, ale ve svém zobrazení jde dále. Líčení děje 2. světové války zužuje na jediný malý Tichomořský ostrov (fiktivní Anopopei) a celou hierarchickou srukturu armády USA na jedinou divizi a v podrobnějším měřítku vlastně jen na jedinou četu. O hlavním hrdinovi zde těžko může být řeč, protože plastický průběh děje je viděn očima hned několika hlavních postav.
Mohl by jím být generál Cummings, typický americký pragmatik, který se zajímá pouze o svoji vojenskou, a do budoucna i politickou, kariérou. Je vynikajícím taktikem, stratégem i psychologem. Válku operace bere jako zvětšený šachový turnej, přičemž však nezapomíná na sebemenší detaily. V armádě vyžaduje bezmeznou poslušnost a je zastáncem teorie, že každého podřízeného musí absolutně ovládnout.
Další výraznou postavou je poručík Robert Hearn, na začátku osobní pobočník generála. Je původem z bohaté americké rodiny a má výborné vzdělání. Vyznává levicově revoluční ideály a zákládá si na svojí nepoddajnosti a hrdosti i ve vojenském systému. Díky tomu zpočátku vzbuzuje u generála zvědavost, ale kvůli své nepřizpůsobivosti později nelibost, tudíž je převelen z generálního štábu k průzkumnému oddílu.
Jako další nezbytné postavy románu vystupují jednotliví příslušníci průzkumného oddílu - PO.
Děj začíná na invazní lodi těsně před zahájením výsadku na pevninu. Blíže se seznamujeme s průzkumným oddílem generálního štábu. Postoje jednotlivých vojáků se v některých detailech liší, ale u většiny převládá ochrnující strach z možné smrti. Výjimku tvoří pouze fatalisté a pak ti, pro které se válka stala výbornou nekonečnou hrou a kteří si možnost konce ani nepřipouští.
Invaze proběhne překvapivě dobře, bez větších komplikací, nicméně již zde si vybírá nezkušenost svoji daň. Divize postupuje ze začátku velmi rychle a v dílčích bitvách vítězí. Po postupu džunglí však na úpatí horského hřebene útok uvízne na japonské obranné linii generála Tojaka. Během této doby průzkumný oddíl pod velením četaře Crofta zabezpečuje bezpečnost tábora generálního štábu a podílí se na budování silnice od pobřeží skrz džungli. Nyní se dějová linie začíná rozdvojovat. Jedna pokračuje líčením úkolů čety průzkumného oddílu a druhá popisuje důstojnickou část tábora. Autor se podrobně zaměřuje na původně přátelský, později velmi konfliktní vztah mezi generálem Cumingsem a jeho pobočníkem, poručíkem Hearnem.
Invaze divize postupně vázne a začíná se neúnosně prodlužovat. Nervozní generál začíná chybovat. Namísto rozhodného a rychlého útoku na japonskou obranou linii otálí a pouze zlepšuje a posiluje vlastní pozice. Promýšlí nejrůznější varianty postupu. Výsledkem jeho úvah je vysazení PO v horské oblasti ostrova. Četa, teď již pod velením poručíka Hearna, dostane za úkol prozkoumat možnost překonání horského masívu, čímž by se celá divize mohla dostat do týlu nepřítele.
Tato v konečném důsledku úplně zbytečná akce je klíčovým místem románu. Po útrapách v džungli i v horách, znásobených japonskou palbou, rozvíjí autor charakteristiky jednotlivých vojáků. Četař Sam Croft je ve svém živlu. Myslí jako dokonalý lovec zabiják a je pro úspěch akce schopen všeho. Intrikou se zbaví nadřízeného poručíka Hearna a nařídí na první pohled neproveditelný postup přes nejvyšší vrchol Mount Anaku. Jeho ambice zaplatí smrtí jeden z nováčků a těsně před vrcholem je navíc stejně přinucen staršími příslušníky jednotky se vrátit.
Mezi tím se pohne fronta. V nepřítomnosti generála je objevena trhlina v Tojakově linii a pod vedením jinak neschopného majora je ostrov do týdne obsazen. Vyjde najevo, že Japonci byli zcela bez munice a zásob několik týdnů. Nyní se jeví utrpení a smrt členů průzkumného oddílu jako dokonale absurdní.
Akce divize končí a myšlení vojáků se tím rapidně mění. Strach ze smrti ustupuje. Jedni hledí s nadějí do budoucnosti a plánují detailně svůj poválečný život, druzí zůstávají pouze u myšlenek na blížící se dovolenou, další nasazení a příští strach.
Mailer do děje vkládá dva druhy jakýchsi intermezz. V jednom případě jsou to kapitoly nazvané Stroj času. V nich autor vždy hlouběji vykresluje charakteristiku jednotlivých postav, a to pomocí vzpomínek z dětsví, líčení drobných zážitků, či vysvětlováním různých filosofických nebo politických názorů dané postavy. Druhým obohacujícím prvkem jsou kapitoly nazvané Chór. V nich autor formou jakéhosi dramatu ukazuje obrazy z vojenského života.
I po půl století zůstává román Normana Mailera Nazí a mrtví, díky myšlenkám a postojům jeho postav v krajních životních situacích, moderní a aktuální."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ad9b6beb10f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
N_Mailer_Nazi_a_mrtvi.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse