Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Norman Mailer - Nazí a mrtví

Norman Mailer - Nazí a mrtvíKategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256, Svitavy

Charakteristika: Rozbor knihy Nazí a mrtví od Normana Mailera ke státní maturitní zkoušce z češtiny.

Obsah

1.
Forma
2.
Období
3.
Obsah
4.
Poslání díla
5.
O autorovi
6.
Podobná díla

Úryvek

"Vše začíná na lodi amerického námořnictva,která míří na ostrov Annopei. Při vylodění je zabit střepem jeden mladý voják(Hennesy). Jinak jde vše bez komplikací. Americké vojsko postupuje rychle. Po několika týdnech je však vše na mrtvém bodě. Tojakova linije je uprostřed hoského průsmyku. Hlavními hrdiny jsou označeni vojáci PO(průzkumného oddílu), kteří jsou generálem Cummingsem vysláni na průzkum z druhé strany ostrova. VelitelemPO se stává poručík Hearn, kvůli svým střetům s generálem. Při průzkumu je zraněn voják Wilson a zastřelen poručík Hearn. Velitelem se stává již předchozí velitel Croft a jde s vojáky přes horu. Po útrapách spojených s výšlapem hory a rojem sršňů vojáci odplují zpět na lodi do tábora. Na lodi se dozvídají, že válka již skončila (vyhladověním Japonců) a jejich průzkum tak byl zbytečný. Všichni uvažují nad budoucností , se kterou již vůbec nepočítali. V závěru celé knihy se téměř doslova opakuje scéna z úplného začátku knihy, kdy voják stojí na palubě lodi, dívá se na vodu a nekonečnost oceánu, do obličeje mu stříká voda… Teprve v samém závěru tak tedy čtenář pochopí, proč Mailer věnoval tomuto popisu na prvních stránkách tolik prostoru.
Jak se zdá podle děje, obsah knihy je jednoduchý, ale není tomu tak. Ačkoliv se jedná o román, s množstvím psychologických rozborů, nedalo by se dílo klasifikovat ani jako válečný ani jako psychologický román. Nazí a mrtví jakoby spadá do specifické literárního žánru. Autorovi slouží děj jenom jako pojítko mezi jednotlivými obrazy války. Pojem „obraz války“ asi nejlépe vystihuje podstatu této knihy, poněvadž Mailer nepopisuje děj, lidi, situace, věci nebo činy, ale předkládá čtenáři jen jakýsi obraz, který vzbuzuje ve čtenáři stejné pocity, jako když vzpomíná. Uprostřed válečné vřavy je schopen detailně popsat nedůležitý předmět, či výraz tváře, a pak opět pokračovat v prudkém ději boje. Na mnoha místech se autor zastaví a několika stránkami popisuje událost, která trvala třeba jen pár minut, jindy zase přelétne týden událostí třemi větami.
Autor používá „stroj času“ jako nahlédnutí do psychologie postav. Nebo aby naopak podtrhnul to, jak je ve válce nicotný jeden lidský život, smrt poručíka Hearna zmíní jednou větou. Čtenář obvykle tuto větu přejde a čte dál. Teprve po několika dalších větách si uvědomí, co se vlastně stalo a s překvapením a údivem čte větu znovu a znovu…Autor má také schopnost velmi sugestivně vypravovat hrůznosti války.
5.Hlavní hrdina
O tomto díle se nedá prohlásit, že má hlavního hrdinu, protože díky svým brilantně zvládnutým profilům jednotlivých postav (musím podotknout, že se jedná o smyšlený děj a osoby), se hrdinou vlastně stává jakákoliv postava. Čtenář tak místy nabývá povitu, že jedná o autobiografii.
6.Poslání díla
Předmětem poslání díla je přinést čtenáři pocity a zážitky řadového vojáka, který je naprosto neschopný ovlivnit to, co se s ním děje, rozhodnutí vyšších šarží, globální vedení války. Hrůznost války zranění a nejvíc nekonečný strach a úzkost z následující minuty života. Ztráta víry v jakékoliv ideály, naděje na návrat se také pomalu vytrácí.

Kniha je velmi zajímavá i z hlediska stylistiky a kompozice. Autor ve vzpomínkách osob, nepoužívá interpunkce nebo interpunkční pravidla porušuje; každé osobě věnuje ve své knize vlastní kapitolu. Jde o jakýsi psychologický rozborný cyklus. Vsup do děje je přímý – bez charakterizace osob, které se dočítáme až v průběhu knihy.
8. O autorovi
Norman Mailer - Narodil se v roce 1923 v Long Branchi v USA ve státě New Jersey. Čtyři roky studoval na Harvardu. Do armády nastoupil v roce 1944. Sloužil na Filipínách jako pěšák 12. obrněné kavalérie z Texasu do roku 1946. V roce 1948 napsal Nazí a mrtví, knihu, která sklidila úspěch jak u kritiků, tak i u široké veřejnost.Další jeho díla jsou: Bílý negr (sociologická a semi-autobiografická esej), Reklama pro Mě (kolekce jeho povídek a esejí) Proč jsme ve Vietnamu a Roky Vietnamu, Vojska noci.Mailer získal mnoho literárních ocenění. Ve světe, nejvíce však v USA. Byl tvrdým odpůrcem války ve Vietnamu.

10. Podobné knihy
Hlava XII, Na západní frontě klid,..."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535e65853a584.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mailer__Nazi_a_mrtvi.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse