Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Normy pro úpravu písemností

Normy pro úpravu písemností


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje téma normy pro úpravu písemností. Rozebírá úpravu adres, pojem a členění obchodní korespondence, nabídku, objednávku a další.

Obsah

1.
Úprava adres
2.
Pojem a členění obchodní korespondence
3.
Členění OBK
4.
Poptávka
5.
Objednávka
6.
Písemnosti při organizaci a řízení podniku

Úryvek

"Pojem a členění obchodní korespondence
• OBK jsou obchodní zprávy, které mají hospodářský charakter
• Vyhotovují se v jednotlivých firmách při jednání mezi pracovníky různých organizací nebo mezi jednotlivými složky téže organizace
• Význam:
o Umožňuje rychlou komunikaci a jednání mezi dodavateli
o Nahrazují ústní jednání, které musí být obvykle písemně potvrzeno
o Jsou důkazem o tom, že bylo něco ujednáno, protože jsou pořizovány i s kopií
o Jsou důkazným materiálem a dokladem o to, co bylo ujednáno
o Slouží jako účetní doklad

Členění OBK
Podle obsahu
o Oznamovací
 Jsou takové, které dávají na vědomí určitou zkušenost
o Poptávací
 Odesílatel se snaží získat zprávy o určitém zboží, výrobku, službách, zaměstnáních
o Potvrzovací
 Jejich vyhotovitel stvrzuje určitou zkušenost
o Náborové
 Jejich odesílatel nabízí určité výrobky, zboží, služby, volná místa
o Upomínací
 Odesílatel upomíná adresáta, že řádně přijatý závazek nesplnil
o Děkovné
 Vyslovují dík za provedení určité práce, činnosti, výkonu
o Ke zvláštním příležitostem
 Pís. pracov. ved. k prac. a životním jubileím¨"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5734a33c4e507.zip (597 kB)
Nezabalený formát:
Normy_pro_upravu_pisemnosti.doc (686 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse