Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Objektové programování

Objektové programováníKategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, Varnsdorf

Charakteristika: Prezentace, která slouží jako studijní podklad, přináší obecné pojednání o objektovém programování.

Obsah

1.
Koncepce
2.
Programovací jazyky
3.
Zapouzdření
4.
Metody
5.
Dědičnost

Úryvek

"Programovací jazyky
Existuje velké množství programovacích jazyků umožňujících objektově orientované programování, např. Perl, Smalltalk, Java, C++, Object Pascal, C#, Visual Basic .NET, Lisp, PHP, Python,Ruby…
Tyto jazyky můžeme rozčlenit do mnoha skupin, jako např.
Tzv. čistě objektové jazyky, někdy nazývané objektové, ve kterých výpočet probíhá výhradně interakcí objektů, a to vzájemným zasíláním zpráv. Sem patří např. Smalltalk nebo Ruby.
Tzv. hybridní jazyky, nebo také objektově orientované, které jsou založeny na imperativním programování a obvykle pouze částečně implementují vlastnosti objektového programování. Mezi takové jazyky patří např. C++ nebo Java.
Objektová rozšíření původně neobjektových jazyků, např. Object Pascal, který vznikl jako rozšíření neobjektového jazyka Pascal."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x518fbaeb2cc04.zip (440 kB)
Nezabalený formát:
Objektove_programovani.pdf (529 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse