Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Obraz Doriana Graye, Oscar Wilde

Obraz Doriana Graye, Oscar Wilde


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Obraz Doriana Graye. Tento rozbor je vhodný ke státní maturitě. Obsahuje život autora, literární druh, žánr i charakteristiku postav a děje.

Obsah

1.
Autorův životopis
2.
Literární druh a žánr
3.
Téma
4.
Kritika
5.
Okolnosti vzniku
6.
Inspirace pro další autory
7.
Hlavní myšlenka
8.
Kompozice
9.
Jazykové prostředky
10.
Zajímavosti
11.
Charakteristika hlavních postav
12.
Děj
13.
Charakteristika doby

Úryvek

"Autor: -Ir působící v Anglii
- dramatik, prozaik, básník a esejista
-Jeho otec William byl přední irský oční a ušní chirurg, jeho matka Jane byla úspěšnou
spisovatelkou a irskou nacionalistkou, píšící pod jménem „Speranza“.
-žil svobodně a bez ohledu na anglickou společnost, svázanou předsudky a konvencemi
- za každou cenu se snažil šokova
- oženil se s Constance Lloydovou, jejíž finanční zabezpečení mu umožnilo žít v luxusu.
-měl 2 syny, kterým byl milujícím otcem (pohádky)
- R. 1891 si našel přítele Alfréda Douglese a 4 roky poté byl obžalován z homosexuality.
-homosexualita byla v Anglii trestná, proto byl poslánna 2 roky nucených prací do Readingu.
-jeho žena ho opustila a sobě i synům změnila příjmení.
-po návratu z vězení se nechal přejmenovat na Sebastiana Melmotha a putoval po Evropě.
-zemřel docela v bídě a nemocný meningitidou e Francii, kde dlouho pobýval
-Salome (drama) Jak je důležité míti filipa, Ideální manžel ( konverzační komedie), Šťastný
princ a jiné pohádky….

Lit. druh: epika
Lit. žánr : román-více postav
-poměrně dlouhý
- členěn do kapitol- ty jsou zde pouze číslovány
- často rozvíjí příběh několika směry
-většinou více hl. postav a spousta postav vedlejších
Lit. kritika:-dílo nebylo přijato příliš kladně pro jeho dekadentní prvky a náznaky homosexuality
- kniha byla prohlášena za nemorální a mnozí ji odsoudili
- při Wildeově soudním procesu proti němu byly použity i úryvky z knihy, které údajně
potvrzovaly jeho sodomitu a zvrácenost
-v současné době je vnímáno jako jedno ze základních děl evropské literatury
-Wilde okamžitě napadán, že je nestoudný, neřestný, nechutný, morbidní, že si libuje ve
špíně, že píše o věcech, které mají zajímat pouze kriminalisty, že kazí mládež, že vyzývá k
nemorálnosti – pobavený Wilde na základě těchto kritik otiskl předmluvu k dílu v
Fortnightly Review
-kritika nepochopila, že vytvořil v daném díle moralitu – snaha o podobenství –
nepodplatitelnost svědomí
Okolnosti vzniku:- Poprvé byl publikován jako úvodní příběh v časopise Lippincott's Monthly
Magazine dne 20. června 1890.
- Později jej Wilde přepsal, několikrát pozměnil a přidal několik kapitol. Novou verzi
poté vydalo v dubnu o rok později vydavatelství „Ward, Lock, and Co.“.
Inspirace: 2006-český muzikál
1969- Portrét Doriana Graye - československé drama režiséra Pavola Haspra
1988- Portrét Doriana Graye- československé drama režiséra Vladimíra Strniského
2004- Obraz Doriana Graye- americké drama Davida Rosenbauma
2009- Doria Gray- britské drama režiséra Olivera Packera
2003- Liga výjimečných
Téma: -Hédonismus - filosofické učení o slasti jako hlavním motivu lidského jednání
- Faustovské téma: -Doriane zaprodá duši za věčné mládí
-morálka, osobní odpovědnost,pýcha, povrchnost, povrchnost, nepodplatitelnost
svědomí,krása pokrytectví, člověk nemůže nic dělat beztrestně
-dvojnický vztah mezi člověkem a jeho portrétem (svědomí)
Hl. myšlenka: Popisuje proměnu osobnosti mladého chlapce, který je naivní, nezkušený a snadno se
dá ovlivnit lordem Herrym. Nevědomky zaprodá svou duši a mění se v bezohledného
člověka, který není pronásledován svým svědomím. Jedinou připomínkou jeho hříchů je
obraz, který nese vinu místo něj.
Kompozice: -román, autor ho však nazval „esejí o dekorativním umění, která je namířena proti
surové brutalitě prostoduchého realismu“
- klasická chronologická kompozice
- předmluva, ve které autor vysvětluje a ospravedlňuje dekadentní tvorbu
-dílo je členěno do 20 nepojmenovaných kapitol, některé byly dopsány až po dokončení
publicisticky vydávané verze, působí trochu kostnatě (např. kapitola č. 5)
- na konci knihy vysvětlivky cizích výrazů, jmen atd.
-expozice- Dorian se setkává s lordem Henrym
-kolize-vyslovuje přání věčného mládí
-krize-stává se špatným, chování se projevuje v obraze
- peripetie-uvědomuje si své chyby a snaží se je napravit
-závěr- sebevražda"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d50c9d4908b.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Obraz_Doriana_Graye.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse