Odpad: kam s ním?Kategorie: Esej

Typ práce: Slohové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce esejistického charakteru ukazuje, jak správně nakládat s odpadem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vyhláška o nakládání s domovním odpadem
3.
Separovaný sběr, kontejnery
4.
Závěr

Úryvek

"Kam s ním?

Otázka přímo nerudovská trápí v dnešní době nejednoho ekologa. Otázka skladování či znovu využití některých odpadních surovin je velice důležitým problémem dneška. Tento problém však nesahá jen k časům Nerudovým, ten je starý jak lidstvo samo. Jen množství a rozmanitosti odpadů v naší spotřební společnosti se zvětšily. Takže kam s odpadem?
Tuto problematiku řeší v Praze Vyhláška hlavního města Prahy o nakládání s domovním odpadem. Zajímavý je obsah článku číslo 2, který stanovuje kam co patří. Základem všeho je, že odpad se ukládá jen do kontejnerů, nikoli vedle nich. Speciální složkou je zvláštní odpad, například zemina, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá zvířata a další, na který je nutné objednat speciální odvoz.
Ani toto však k úspěšné likvidaci odpadů nestačí léky, akumulátory, zářivky a další věci, který můžou mít některé nebezpečné vlastnosti, do popelnic nepatří.. V některých čtvrtích Prahy se zavádí tak zvaný systém separovaného sběru odpadu. Jeho cílem je zmenšit objem odpadu, který jinak končí na skládce nebo ve spalovně, a navrátit některé suroviny zpět do výroby. Ne vždy je to však levné. Vynaložené prostředky na zajištění sběru a zpracování nejsou malé. Pro úspěšnost těchto aktivit je však kromě financí nutná i určitá informovanost a hlavně zodpovědnost každého z nás.
V této době najdete již v některých čtvrtích Prahy kromě obyčejných kontejnerů i nádoby na sběr starého papíru, takzvané “zvony” sloužící pro separovaný sběr skla a kontejnery firmy KOMEKO na plastový materiál menších rozměrů. Dvakrát do roka se rozmisťují kontejnery na velkorozměrný odpad. Konají se také odvozy kovového materiálu přímo od nemovitostí. V některých částech Prahy byla zavedena frekvence odvozu odpadu třikrát týdně, aby nedocházelo k přeplnění popelnic.
Tedy na závěr : “kam s ním?” Rozhodně tam kam skutečně patří, do příslušného kontejneru."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508af8f17c2c6.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Odpad_Kam_s_nim.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse