Odpověď na upomínku


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje 5 odpovědí na upomínku podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Odpověď na upomínky za zboží
2.
Odpověď na upomínky za počítačové myši
3.
Odpověď na upomínky kancelářské potřeby
4.
Odpověď na upomínky notebook
5.
Odpověď na upomínky za propagační razítka

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.: Ko/126
ZE DNE: 2014-03-15

NAŠE ZN.: 43/03/Nov.

VYŘIZUJE: Nováková Drotex, s. r. o.
TEL.: 885 021 221 Polákova 2
FAX: 206 325 995 690 02 Břeclav
E-MAIL: drotex@seznam.cz

DATUM: 2014-03-20
Odpověď na upomínku
Váženi dodavatelé,

obdrželi jsme upomínku úhrady faktury číslo 362014 na Kč 37 250,-- za zboží.

Kontrolou jsme zjistili, že jsme Vaši fakturu neuhradili z důvodu tíživé situace, neboť má naše firma vysoké finanční pohledávky u odběratelů.

Ujišťujeme Vás, že dlužnou částku zaplatíme do konce měsíce března t. r.

Omlouváme se Vám za tento drobný incident a věříme, že neovlivní naše dosud dobré obchodní vztahy.

S pozdravem


Kamila Koncová
Referentka společnosti


VÁŠ DOPIS ZN.: Ko/126
ZE DNE: 2014-03-15

NAŠE ZN.: 102/03/Novk.

VYŘIZUJE: Nováková Gymnázium SV
TEL.: 201 998 732 Polákova 2
FAX: 102 745 965 690 02 SVATÝ KOPEČEK
E-MAIL: gymnaziumsv@seznam.cz

DATUM: 2014-03-20
Odpověď na upomínku
Váženi dodavatelé,

obdrželi jsme upomínku úhrady faktury číslo 102554 na Kč 2 000,-- za počítačové myši.

Kontrolou jsme zjistili, že jsme Vaši fakturu neuhradili z důvodu tíživé situace, neboť má naše firma vysoké finanční pohledávky u odběratelů.

Ujišťujeme Vás, že dlužnou částku zaplatíme do konce měsíce února t. r.

Omlouváme se Vám za tento drobný incident a věříme, že neovlivní naše dosud dobré obchodní vztahy.

S pozdravem


Kamila Koncová
Referentka společnosti"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533322fb49a6c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Odpoved_na_upominky.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 1967x
2. Vypravování 1437x
3. Reportáž 1189x
4. Lakomec-Moliere 569x
5. Slohové práce 362x
6. Stížnost 278x
7. Bylo nás pět 234x
8. Odpověď na objednávku 208x
9. Odpověď na urgenci 191x
10. Negativní odpověď na poptávku 190x