Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odvolání na VŠ - nepřijetí ke studiu - žádost o přezkoumání rozhodnutí

Odvolání na VŠ - nepřijetí ke studiu - žádost o přezkoumání rozhodnutí


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text je vzorem odvolání na vysokou školu, které bylo úspěšné. Zdůrazňuje autorovy zájmy a aktivity, které mají přesvědčit školu k přijetí.

Úryvek

"Vážený pane děkane,

dovoluji si Vás požádat o přezkoumání Vašeho rozhodnutí nepřijmout mě na Fakultu podnikohospodářskou Vaší univerzity, studijní obor Podniková ekonomie, forma studia prezenční.

K myšlence přihlásit se ke studiu na Vysoké škole ekonomické mě přivedlo mé kapitalistické smýšlení a především osobní zkušenost s podnikáním, od roku 2007 až do nedávné minulosti jsem vlastnil a úspěšně vedl společnost Top-inzerce s.r.o., která se specializovala na tvorbu reklamních kampaní na internetu, tvorbu webových stránek a provozování internetového inzertního webu a kterou jsem před nedávnem prodal.

V současnosti plánuji nový podnikatelský projekt, který bude do budoucna čerpat z evropských dotačních fondů a bude vytvářet nové pracovní pozice. V tomto sektoru jsem také velmi aktivní ve všech různých směrech, zúčastňuji se mnohých seminářů a setkání na téma podnikání v České republice a Evropské Unii. Jako přílohu přikládám i svůj profesní životopis.

Věřím, že studium na Vaší fakultě by pro mne bylo v mnohém krok dopředu tím správným směrem. Přestože jsem od listopadu, respektive ledna navštěvoval oba přípravné kurzy jak na matematiku, tak anglický jazyk, bohužel mě od přijetí dělil jeden jediný bod, získal jsem 154 místo potřebných 155 bodů. Také myslím, že jsem přípravu na přijímací zkoušku nijak nezanedbal a svůj výsledek tak přikládám za vinu stresu.

Žádám Vás proto o zvážení, zda bych se i přes Vaše původní zamítavé stanovisko nemohl stát, z důvodů hlubokého zájmu o uvedený obor, studentem Vysoké školy ekonomické v Praze."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4986c4319d364.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Odvolani_VS.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse