Odyssea


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, Jeseník

Charakteristika: Práce pojednává o krátkém rozboru díla Odyssea od Homéra.

Obsah

1.
Kompoziční vrstva
2.
Tematická vrstva
3.
Jazyková vrstva
4.
Úryvek
5.
Vlastní názor

Úryvek

"Kompoziční vrstva
- kompoziční postupy: in medias res, chronologický, rámcový (prstencový)
- členění díla: tři díly: I. Télemachos, II. Návrat Odysseův, III. Pomsta nad ženichy; zpěvy (písně), apology


2) Tématická vrstva
- látka (námět): Odysseův návrat z trojské války (legenda)
- téma: strasti a dobrodružství ithackého krále Odysseia při návratu z trojské války, setkání s různými mytologickými bytostmi, potrestání ženichů
- motivy: historické postavy, mytologické objekty, historická města, moře, ostrovy
- časoprostor: poslední týdny Odysseova desetiletého bloudění
- postavy: Odysseus, Penelopeia, Télemachos, Eumaios, řečtí bohové např. Athéna, Zeus, Hádés, Poseidón, bájné bytosti např. kyklop Polyfémos, mořská obluda Skyllé
- autorský postoj: vážný
- děj: Odysseus je držen nymfou Kalypsó na ostrově Ogygie. V jeho zemi Ithace mu ženiši drze žijí v domě a jeho syn Télemachos se svou matkou Penelopou si nevědí rady a stále truchlí pro ztrátu otce a manžela. Athéna pošle Télemacha pátrat po otci do Sparty a u Dia vyprosí Odysseovi svobodu. Odysseus je při cestě zpět pohoštěn u Faiéků, kde vypráví svá mnohá dobrodružství a utrpení. Faiékové jej vypraví domů a ve spánku jej s bohatými dary přepraví na jeho ostrov Ithaku. U pastýře Eumaia se setká se synem Télemachem a společně se pomstí ženichům.


3) Jazyková vrstva
- jazykové prostředky: spisovné útvary: archaismy, poetismy, knižní výrazy (např. přechodníky)
- slohové postupy: vyprávěcí, popisný, charakterizační
- zvukové prostředky: časoměrný verš, eufonie
- obrazná pojmenování: ustálená epiteta, metonymie,
- figury: anafora, inverze, řečnická otázka"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5539208868120.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Odyssea.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Stařec a moře 204x
2. Malý princ 195x
3. Kladivo na čarodějnice 194x
4. Jeden den Ivana Děnisoviče 182x
5. Petrolejové lampy 149x
6. Odyssea 136x
7. Revizor 128x
8. Spalovač mrtvol 107x
9. Čapek: R.U.R. 4x
10. Dekameron 2x