Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Oldřich Mikulášek: Ortely a milosti

Oldřich Mikulášek: Ortely a milostiKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Ortely a milosti, jehož autorem je Oldřich Mikulášek.

Obsah

1.
Oldřich Mikulášek: Ortely a milosti

Úryvek

"Ortely a milosti
Mikulášek Oldřich
Ortely a milosti vyšly v roce 1958 jako už desátá básníkova sbírka. Skládá se z relativně uzavřených dílčích částí Ortely, Milosti a Tance.
Třináct básní z prvního oddílu opravdu vynáší jakési ortely, ortely nad všemi pevně danými a vynucovanými kostrami hodnot, nad vším omezujícím a přikazujícím. Hlavním tématem je láska. Láska ovládá všechno bytí a žití. Je energická a dynamická:
Chůze
Tvůj krok
tak famózní,
že už z dálky na hřbitově
šelestí věnce, jak se obracejí
pohřební stuhy dolů s nápisy:
věčný klid a odpočinutí –
se teprv rodil někde v kraji pánví,
v kraji zívajících šelem.
V této básní vzývá Mikulášek jako erotický symbol už samotný dívčin krok a dává ho do kontrastu ke hřbitovnímu obrazu. V části Ortely Mikulášek většinou konfrontuje lásku s tragickými lidskými situacemi.
Důležité místo v tomto oddílu má rozsáhlá skladba Vyvolávač. Tato mefistofelovská postava Vyvolávače – agresivního obchodníka se smrtí – se objevuje i v dalších básních sbírky.
Druhý oddíl sbírky, Milosti, obsahuje čtrnáct básní. Jsou už více „mikuláškovské“, tedy pozitivnější, lehčí, opěvující kromě lásky, která je zde ve své prosluněné pozitivní podobě, také víno (básně Sudy, Panna pije víno, Krásné jho). Motiv vína často propojuje s ozvukem jihomoravských lidových písní:
Oh porazte mne, chlapci,
porazte,
táhlostí zpěvu,
drsností vína,
rád k té zemi padnu,
k plnému tělu ženy.
I v motivech v tomto oddíle nabývá prostoty a jakési folklórnosti. Se zcela „obyčejnými“ slovy však vytváří půvabné obrazy:
Rozřízl jsem
zlaté jablko podzimu
a listí krvácelo.
A srdce mé, mé tělo,
které patří mu
- zlatému jablku –
vypadávají z něho
jak černá zrna slz
ze světa jaderného
Závěrečná část, obsahující sedm básní, nese název Tance. Básník zde nechává rozeznít veškeré odstíny tanečního motivu – víření dívčího těla, kroužící let ptáka i vesmírné rotace.
Ať tančí andělé,
ďáblové se svou lstí,
bláhoví milenci
i se svým krásným klamem,
že všechny všední dni
tančí kol neděle,
která se otáčí
ve vzduchu chromovaném
sopránem cikády.
Sbírka Oldřicha Mikuláška přináší přesvědčivou výpověď o všech stránkách života, o potřebě ortelů i milostí."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c3129794740.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
O_Mikulasek_Ortely_a_milosti.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse