Oliver TwistKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Oliver Twist od Charlese Dickense.

Obsah

1.
Autor
2.
Dílo
3.
Postavy
4.
Téma
5.
Vypravěč
6.
Popis děje
7.
Kompozice
8.
Jazykové prostředky
9.
Současné adaptace
10.
Hodnocení
11.
Úryvek
12.
Zdroje

Úryvek

"Autor: Charles Dickens – Byl to anglický spisovatel, představitel kritického realismu, je považován za jednoho z největších romanopisců 19. století. Narodil se 7. února 1812 v Portsmouthu. Jeho otec byl úředník, kvůli dluhům byl i ve vězení, a tak si Dickens musel sám vydělávat na živobytí. Jako dvanáctiletý chlapec začal pracovat v továrně na leštidla, později pracoval jako písař. Od svých 20 let působil v novinách Morning Chronicle. Od roku 1833 začal psát do časopisů črty a povídky pod pseudonymem Boz. Tyto jeho práce byly u čtenářů tak oblíbené, že se rozhodl pustit se do větších prací. V roce 1836 vydal črty knižně a dostal od nakldatele objednávku na Kroniku Pickwikova klubu, která ho proslavila. Jako spisovatel byl velmi oblíbený a slavný v Evropě i v USA, jezdil na turné, na kterých předčítal svá díla. Ke konci života začal Dickens ztrácet paměť a 9. června 1870 zemřel na mrtvici.
Dílo: Dickens neměl zrovna bezstarostné dětství, což se později odrazilo na jeho tvorbě. Jeho celoživotním tématem se stal především těžký život chudých. Napsal díla: Kronika Pickwikova klubu, Oliver Twist, Vánoční koleda, David Copperfield, Ponurý dům, Bozovy črty…
Hlavní postavy:
Oliver – je to chudý sirotek, má dobré srdce, je důvěřivý až naivní, učenlivý
Fagin – je to starý vychytralý Žid, ve svém domě přechovává mladé zloděje a mnoho kradených věcí
Paní Maylieová – je to starší šlechetná paní, která se Olivera ujala a pečovala o něj a velmi si ho oblíbila
Pan Brownlow – dobrotivý starý pán, který se Olivera ujal a později ho adoptoval
Místo a doba děje: Děj se odehrává převážně v Londýně, ve 30. letech 19. století.
Téma: Tématem je nelehký život chudých dětí.
Vypravěč: er forma
Popis děje: Mladá žena porodí zdravého syna, ale záhy po porodu umírá, a tak je chlapec vychováván v chudobinci. Protože matku nikdo nezná a nevědí její jméno, pojmenují chlapce Oliver Twist. V chudobinci s dětmi zacházejí špatně, Oliver poznal pouze bídu, bití a hlad. Jednoho dne poprosí o přídavek jídla, což bylo naprosto nepřístupné a v chudobinci se chtějí Olivera zbavit.Nakonec si ho vezme k sobě do učení pan Sowerberry, který vlastní pohřební ústav. Nějakou dobu u něj vydrží, ale protože zažívá znovu jen příkoří, rozhodne se pro útěk. Dostane se až do Londýna, kde se nechtěně přidává ke skupině mladých zlodějů, kteří pracují pro starého Žida Fagina. Fagin chce, aby se Oliver naučil krást, a tak ho posílá s dalšími dvěma chlapci. Oliver je však chycen a odvlečen před soud, kde ho chtějí odsoudit za krádež, kterou ovšem nespáchal on. Starý pan Brownlow, který byl okraden, a který věří v Oliverovu nevinnu, se nad ním slituje a vezme ho k sobě domů. Tam se o něj stará, oblíbí si ho a začne mu věřit. Jednoho dne ho pošle s penězi ke knihkupci, aby vrátil knihy.. Po cestě ho však najde Nancy, která také pracuje pro Fagina, a přivede ho zpět. Nancy žije se zločincem Billem Sikesem, který Olivera zatáhne do vykradení domu. Oliver má za úkol vlézt do domu oknem a zevnitř otevřít dveře. Když je uvnitř domu, zbudí se sluhové a postřelí ho. Lupiči utečou a Olivera tam nechají. Paní Maylieové, které dům patří, se Olivera zželí a nechá ho u sebe, stará se o něj slečna Róza, kterou paní Maylieová adoptovala. Mezitím se pan Bumble – obecní serbus, kterému jde o peníze – dostane k medailonku, který patřil Oliverově matce a je důkazem jeho totožnosti. Prodá ho Monksovi, zloději, který také pracuje pro Fagina. Dozví se to Nancy, a tak vyhledá paní Maylieovou a vše jí řekne. Bohužel na to přijde Sikes a v záchvatu zuřivosti Nancy zabije. Potom, zhnusen svým činem, uteče a později je nalezen mrtvý. Oliver se konečně dozvídá pravdu o své minulosti. Dozví se, že jeho matka se jmenovala Agnes Flemingová a Róza je její sestrou – tedy Oliverovou tetou. Dále se dozví, že Monks je jeho nevlastní bratr, kterému šlo o dědictví, které po sobě zanechal jejich otec. Olivera nakonec adoptuje pan Brownlow, a tak konečně žije Oliver spokojeně.
Kompozice: Kniha je rozdělena do 53 kapitol. Na začátku každé kapitoly je vždy krátce popsán děj v kapitole. Kompoziční postup je chronologický.
Literární druh: epika
Literární žánr: román
Jazyk: V díle se objevuje mnoho slangových výrazů a argot (chmátka, cingrlata, kvelb, knajzovat, čábata, chlupatý), epiteton (mentorská vážnost).
Oliver, ikdyž pochází z nižší vrstvy, mluví vždy pouze spisovným jazykem.
Současné adaptace: Oliver Twist byl několikrát zfilmován. První je anglický film z roku 1948, další je americký film z roku 1997. V roce 2005 byl natočen koprodukční film Velké Británie a Česka Oliver Twist. Román byl několikrát přepsán i jako divadelní hra.
Vlastní hodnocení: Kniha mě zaujala a zpočátku mě velmi bavila. Ke konci se mi ale děj zdál zbytečně zdlouhavý a spletitý, místy nepřehledný.. Celkově se mi ale kniha docela líbila, mohla jsem si díky ní vytvořit představu o životě obyčejných lidí v té době. Nechybí zajímavý děj a dobrodružnost."

Poznámka

gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5325f1da8b29.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Oliver_Twist_Dickens.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse