Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Operační výzkum - plán zásobování

Operační výzkum - plán zásobování


Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje praktické cvičení. Na základě zadaných proměnných má být sestaven plán zásobování jednotlivých zákazníků při minimálních celkových nákladech. Po krátkém rozboru úlohy, jsou definovány proměnné, a je zvolena účelová funkce. Práce uvádí omezující podmínky, a navrhuje řešení v podobě zvoleného algoritmu.

Obsah

1.
Zadání
2.
Rozbor úlohy
3.
Definování proměnných
4.
Účelová funkce
5.
Omezující podmínky
6.
Řešení
7.
Závěr

Úryvek

"Řešení
Pro řešení dané úlohy jsem si zvolila program MOR. Zvoleným algoritmem je Gomory Cut lp (Postup: F10 - Systém - Linear - Gomory Cut lp), kvůli potřebě celočíselnosti některých proměnných.
Tento algoritmus si vyžaduje integer, který je uveden na konci modelu.
Výpis řešení z programu MOR je v příloze.

Závěr
Celkové náklady budou minimální, to znamená 2 725 038,40 Kč, pokud postavím ve 2. a 4. lokalitě středisko.
Zákazníci budou uspokojováni z těchto dvou středisek.

Plán zásobování:
Z prvního střediska nebude uspokojován žádný zákazník.
Ze třetího střediska nebude uspokojován žádný zákazník.

Zřídí se střediska ve 2. a 4. lokalitě, která budou zákazníky zásobovat takto:

2. středisko bude zásobovat 1. zákazníka a dodá mu požadovaných 2000 jednotek.
2. středisko bude zásobovat 2. zákazníka a dodá mu požadovaných 3000 jednotek.
2. středisko bude zásobovat 4. zákazníka a dodá mu požadovaných 5000 jednotek.
4. středisko bude zásobovat 3. zákazníka a dodá mu požadovaných 4000 jednotek.
4. středisko bude zásobovat 5. zákazníka a dodá mu požadovaných 6000 jednotek."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48ecaa72e7767.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Operacni_vyzkum_plan_zasobovani.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse