Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye - rozbor díla k maturitě

Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye - rozbor díla k maturitě


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec 1

Charakteristika: Podrobný rozbor díla k maturitě. Dílo Obraz Doriana Graye od Oscara Wilda.

Obsah

1.
Motiv, téma
2.
Idea, myšlenka
3.
Časoprostor
4.
Kompozice
5.
Druh a žánr
6.
Vypravěč
7.
Postavy, stručná charakteristika
8.
Vyprávěcí způsob
9.
Typ promluv
10.
Jazyk
11.
Tropy a figury
12.
Obsah
13.
Kontext autorovy tvorby
14.
Krátce o autorovi
15.
Kulturní kontext
16.
5 autorů a díla té doby
17.
Období

Úryvek

"Oscar Wilde – Obraz Doriana Graye (vydána r. 1891)
Motiv, téma:
Tématem tohoto románu jsou otázky morálky a svědomí, zkaženost charakteru a lidské sebevědomí.

Idea, myšlenka:
Autor chtěl přimět čtenáře k tomu, že krása v životě není to nejdůležitější, že nejdůležitějšími věcmi v životě jsou úplně jiné, než to, jak člověk vypadá.

Časoprostor:
Londýn v 19. století.

Kompozice:
Kompozice románu je chronologická. Kniha je rozdělena na 20 kapitol a součástí je i předmluva, ve které autor objasňuje svůj záměr. Tato předmluva vyvolala bouřlivé reakce.

Druh a žánr:
Druh: epika (= Má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti.)
Žánr: román (= smyšlené vyprávění. Román je co do rozsahu delší, a co do fabule a syžetu komplikovanější)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57a3232160da3.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Oscar_Wilde_obraz_droiana_graie3.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse