Oscar Wilde: PohádkyKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Pohádky, jehož autorem je Oscar Wilde.

Obsah

1.
Oscar Wilde: Pohádky

Úryvek

"Pohádky
Wilde Oscar
Pod jednoduchým názvem se skrývá nevelká sbírka pohádek, které patří bezesporu k nejcennější části Wildova díla. Najdeme zde celkem pět próz: Šťastný princ, Slavík a růže, Sobecký obr, Oddaný přítel, Jedinečná raketa. Všechny se vyznačují velkou dávkou fantazie a romantickou atmosférou. Náměty jsou na první pohled prosté až naivní, zakládají se však na symbolu a alegorii.
První z velmi známých pohádek, Šťastný princ, vypráví o nádherné soše prince, pokryté zlatem a posázené drahokamy. Princ však ze svého vyvýšeného místa sleduje utrpení chudých a slabých v celém městě. Jednoho dne k němu přiletí malá vlaštovka, kterou princ požádá, aby roznesla vše cenné, co pokrývá sochu, všem těm chudákům. Vlaštovka jeho přání, ač nerada, splní. Nestihne však odlétnout do teplých krajin a zmrzne. Princovo olověné srdce puká žalem a když kolem projíždějí konšelé, rozhodují se sochu odstranit. Wilde zde symbolicky ztvárnil princip sebeobětování.
Podobně známá je i pohádka Slavík a růže. Chudý student by rád tančil s bohatou dívkou, ale podmínkou je darování rudé růže, kterou student nemůže opatřit. Slavík v jeho zahradě se mu rozhodne pomoci a požádá růžový keř. Ten souhlasí, ale pod podmínkou, že slavík zbarví růži vlastní krví. Slavík se obětuje, umírá a růže vykvétá. Student ji utrhne a zanese své vyvolené, která jej však odmítá: jiný jí už nabídl cennější dary než obyčejnou růži. Wilde dosahuje účinku tím, že vedle sebe staví dva pohledy – studenta a slavíka –, které poukazují na rozporuplnost světa.
Další pohádkou je Sobecký obr. Do obrovy zahrady si tajně chodí hrát děti, ale jednou je obr zastihne a vyžene. V zahradě se proto nadlouho usídlí zima, a až tehdy, když se obr polepší, nastane opět jaro. Na konci dobrácký obr umírá. Objevuje se zde i motiv křesťanského vysvobození a ráje.
Ve dvou posledně jmenovaných příbězích využívá autor opět alegorie; do popředí vystupuje satirický náboj.
Pohádka Oddaný přítel vypráví o chudém Honzíkovi, který doplatí na svou dobrosrdečnost: bohatý mlynář se vydává za jeho přítele a vydírá jej tak surovým způsobem, že ho nakonec přivede do hrobu.
Pohádka Jedinečná raketa zobrazuje lidskou společnost v podobě ohňostrojových raket a jiných neživých věcí či zvířat. Je zde humorně kritizována společenská morálka.
Ve svých pohádkách Wilde rozvíjí pomocí různých postupů základní otázky umění, citů, společnosti. Svým romantickým pojetím, přirozeným chápáním dobra a zla, nezkaženou morálkou se tato část autorovy tvorby jeho ostatní produkci poněkud vymyká. Wildův styl je typický – prolíná se zde jemný humor, sentiment i satirický tón. Všechny pohádky jsou psány v erformě, často prokládány přímou řečí."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e8f883eed94.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
O_Wilde_Pohadky.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse