Osobní počítač


Kategorie: Popis

Typ práce: Slohové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou souvislého textu, místy až vyprávění, seznamuje se základy vývoje počítačů, jejich využitím. Na základě autorova vlastního pc popisuje strukturu osobního počítače a jeho jednotlivé komponenty.

Obsah

1.
Vývoj
2.
Komponenty
2.1
Main Board
2.2
BIOS
2.3
Sloty
2.4
Grafická a zvuková karta
2.5
Mechanika

Úryvek

“ Osobní počítač
Dvacáté století bylo, a je, v porovnání s dobou předešlou, ve znamení velkého technického rozvoje. V tomto století se uskutečnily velké objevy jak ve fyzice, chemii, tak i v jiných oblastech. Jednou z těchto oblastí je i oblast výpočetní techniky. První „počítače“ byly velké téměř jako fotbalové hřiště a byly složeny z tisíců elektronek. Když byl v padesátých a šedesátých letech objeven a zdokonalen tranzistor, znamenalo to v tehdejším „počítačovém“ průmyslu ohromný převrat. Počítače se rapidně zmenšily. Ale stále byly tak velké, že potřebovaly přinejmenším jednu specializovanou místnost, která byla vybavena klimatizací. V sedmdesátých letech byly objeveny první mikroprocesory. Ty byly zprvu využívány hlavně v kalkulačkách a podobných zařízeních. Teprve později si lidé uvědomili možnosti jejich využití. V roce 1976 se objevil první počítač, který se vešel na desku psacího stolu. Dá se říci, že tím skončila dlouhá epocha sálových počítačů, které byly využívány hlavně v armádě a na univerzitách. Do dneška se počítače mnohonásobně zrychlily a rozšířily. Většina z nás se s počítačem už alespoň jednou setkala. To, co jste mohli vidět byl: monitor, klávesnice, spousta drátů a jakási šedá krabice. Ta šedá krabice je vlastně počítač, který s vámi komunikuje prostřednictvím klávesnice a monitoru. V následujícím článku bych Vám chtěl říci, co se v „té šedé krabici nalézá“ a jak to „tam“ funguje.
Nejdříve musíme počítač otevřít. K tomu nám stačí odšroubovat pár šroubků na zadní straně. Teď můžeme sundat plechový kryt. První co nás praští do očí je nepochopitelná změť drátů. Při pozornějším pohledu si všimneme, že jsou zde jakési desky a krabice, do kterých tyto dráty vedou. Všechny desky jsou zasunuty do jedné hlavní desky, ta se nazývá Mother Board nebo také Main Board. Na této desce je také umístěno to hlavní z počítače - mikroprocesor. Mikroprocesor zpracovává datové instrukce v binárním kódu, tzn., že instrukce musí být zadána v podobě jedniček a nul. Ty mu zadáváme my, nebo program.
Jako další jsou na Main Boardu umístěny paměti. Jednou z pamětí je i paměť typu ROM. V ní je umístěn BIOS, který obsahuje základní instrukce a nastavení počítače. Tato paměť je mám přístupná jen z části. Další dvě paměti jsou nám již plně přístupné. Cashe, je vyrovnávací procesorovou pamětí, která se vyznačuje vysokou rychlostí. V tomto případě je velká 256 KB. Jako další je zde použito 20 MB paměti RAM."

Poznámka

Jedná se o velmi zjednodušený popis pro laiky. Text není psán odborně a shrnuje všeobecně známé skutečnosti.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: infx0020.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Osobni_pocitac.doc (95 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse