Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Otázky a odpovědi pro základní konverzaci v němčině

Otázky a odpovědi pro základní konverzaci v němčině


Kategorie: Nauky o německém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá formou tabulky otázky a odpovědi potřebné pro jednoduchou německou konverzaci. Uvádí vždy německou verzi zvlášť pro tykání a vykání, český překlad a odpověď v němčině. Otázky obsažené v práci se ptají po základních osobních informacích, jako je jméno, bydliště, věk či rodinný stav.

Obsah

1.
Jak se jmenujete/jmenuješ?
2.
Odkud pocházíte/pocházíš?
3.
Jaká je vaše/tvoje rodná řeč?
4.
Jakými jazyky mluvíte/mluvíš?
5.
Jak se vám/ti daří?
6.
Kde bydlíte/bydlíš?
7.
Kolik je vám/ti let?
8.
Máte/máš děti?
9.
Jaké je vaše/tvé povolání?
10.
Studujete/studuješ architekturu?
11.
Co zrovna teď děláte/děláš?
12.
Jste ženatý/vdaná?

Úryvek

„Vzhledem k povaze práce nelze.“

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e8b645964f7b.zip (45 kB)
Nezabalený formát:
Otazky_a_odpovedi_nem_konverzace.pdf (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse