Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Otázky ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla (autoškola, skupina B)

Otázky ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla (autoškola, skupina B)Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky k ústní části zkoušky z ovládání a údržby vozidla pro uchazeče o řidičský průkaz skupiny B.

Obsah

1.
Popište úkony kontroly vozidla před jízdou
2.
Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky
3.
Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost
4.
Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy
5.
Popište postup při výměně kola
6.
Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá
7.
Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu
8.
Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla.
9.
Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladicí soustavy vozidla, signalizaci teploty chladicí kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.)
10.
Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost
11.
Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost
12.
Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace
13.
Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy
14.
Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče
15.
Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor
16.
Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody
17.
Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce
18.
Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla
19.
Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost
20.
Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění
21.
Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla
22.
Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla
23.
Popište postup při připojení tažného lana
24.
Popište postup při připojení přívěsu
25.
Vyjmenujte povinné vybavení vozidla
26.
Zásady defenzivní jízdy

Úryvek

"1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.
• Celkový stav, čistota
• Pneumatiky
• Kapaliny a benzín
• Zkouška řízení (volantu) a brzd
• Osvětlení
Vozidlo obejdeme a pohledem zkontrolujeme celkový stav, včetně čistoty osvětlení, zrcátek, registrační značky apod. Pozornost vyžadují pneumatiky. Pohledem pod vozidlo zjistíme, zda neunikají žádné provozní kapaliny. Pootočením volantu vyzkoušíme řízení a sešlápnutím brzdového pedálu vyzkoušíme brzdy, pedál se nesmí propadnout neobvykle hluboko. Zkontrolujeme dostatečné množství provozních kapalin, tj. olej v motoru, chladící a brzdovou kapalinu, kapalinu do ostřikovačů a dostatečné množství paliva v nádrži. Dále zkontrolujeme osvětlení vozidla, signalizaci, případně úplnost výbavy. Rozsah úkonů mohou ovlivnit různé faktory, např. četnost používání vozidla, střídání více řidičů na vozidle apod.

2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky.
• Odšroubujeme ventilek a měříme vynulovaným tlakoměrem
• Předepsaný tlak najdeme ve vnitřní straně dvířek k tankování (závisí na nákladu, okolo 200kPa)
• Hloubkoměrem měříme dezénové drážky (nesmí být menší než 1,6mm)
Odšroubujeme uzávěr ventilku (čepičku) a na ventilek přitiskneme vynulovaný tlakoměr tak, aby kolem ventilku neunikal vzduch. Na stupnici tlakoměru vidíme naměřený tlak vzduchu v pneumatice. U osobního automobilu se předepsaný tlak pohybuje okolo 200 kPa, přesnou hodnotu udává výrobce vozidla. Před nasazením čepičky zkontrolujeme těsnost ventilku. Součástí některých tlakoměrů je též hloubkoměr. Čidlo hloubkoměru přitiskneme do dezénové drážky. Naměřená hodnota viditelná na stupnici hloubkoměru nesmí být menší než 1,6 mm.

3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost
• Hustota a dezénové drážky (viz výše)
• Upevnění
• Jestli nejsou poškozeny (trhliny, boule)
• Ovlivnění: huštění, způsob jízdy, geometrie nápravy, tlumiče pérování
Kromě nahuštění a hloubky dezénových drážek kontrolujeme též správné upevnění okrasného krytu, případně i celého kola. Pohledem se přesvědčíme zda na pneumatice nebo ráfku není zjevné mechanické poškození nebo zda neschází vyvažovací tělísko. Na pneumatice nesmí být trhliny, boule apod. Životnost pneumatik ovlivňuje správné huštění (dle údajů výrobce vozidla), způsob jízdy (prudké rozjezdy a brzdění) a špatný technický stav vozidla (chybná geometrie nápravy nebo vadné tlumiče pérování)."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce je ilustrace o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ffe77392d10e.zip (135 kB)
Nezabalený formát:
Autoskola_OU_skupina_B.doc (216 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse