Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > PEK normalizovaná úprava písemností

PEK normalizovaná úprava písemnostíKategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje pravidla pro normalizovanou úpravu písemností. Druhou část najdete zde PEK normalizovaná úprava písemností.

Obsah

1.
Interpunkční znaménka
2.
Zkratky
3.
Značky

Úryvek

"2. Zkratky
Zkratky častých slov:
a) tvořené začátkem slova ( píše se za nimi tečka).
Př.p., popř. event., ev., str., r., roč., zvl.

b) tvořené začátkem a koncem slova
Nepíše se za nimi tečka.
Př. pí, fa – jediná zkratka, která se dá skloňovat = fou, fě

c) Zkratky více slov psaných zvlášť
Za každou tečkou je mezera.
a. s., s. r. o., t. r., v. r. .,
POZOR: spol. s r. o – za písmenem s se tečka nepíše, protože se jedná o předložku

d) Zkratky více slov psaných dohromady
Na konci je tečka.
Př. atd., atp., apod., apod., tj.

e) Zkratky psané oběma způsoby
Př. čp nebo č. p., čj nebo č. j.

f) Zkratky psané oběma způsoby
Jsou tvořeny velkými počátečními písmeny. Nepíše se za nimi tečka.
Př. ČR, OSN, UNICEF, USA

g) Zkratky akademických titulů a hodností
Před jménem se čárkou neoddělují. Za jménem se čárkou oddělují.
Př. MUDr. Jan Novák, Ph.D., Karolína Svobodová, Dis.
Tituly psané před jménem:
MUDr. – doktor medicíny
MVDr. – doktor veteriny
JUDr. – doktor práv
RNDr. Doktor přírodních věd
MDDr. – doktor stomatologie
PhDr. – doktor filosofie
PaedDr. – doktor pedagogiky
ThdR. – DOKTOR TEOLOGIE
ThLic. – licenciát teologie
PharmDr. – doktor farmacie
Ing. – inženýr
Mgr. – magistr
MgA. – magistr umění
Bc. – bakalář
BcA. – bakalář umění

Tituly psané za jménem:
CSc. – kandidát věd
DrSc. – doktor věd

h) Vědecko-pedagogické hodnosti
prof. = profesof – nejvyšší vysokoškolská vědecko-pedagogická hodnost, kterou na doporučení komise uděluje prezident republiky
doc = docent – nižší stupeň vědecko-pedagogicé hodnosti, je nutná k dosažení profesora

i) Zkratky právního označení podnikatelských subjektů
Zkratka před názvem se neodděluje čárkou."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53a48079a0f12.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Normalizovana_uprava_pisemnosti.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2494x
2. Vypravování 1800x
3. Reportáž 1472x
4. Lakomec-Moliere 732x
5. Slohové práce 444x
6. Bylo nás pět 332x
7. Stížnost 328x
8. Osobní dopis 265x
9. Odpověď na objednávku 260x
10. Odpověď na urgenci 238x