PanamaKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce popisuje polohu, povrch, obyvatelstvo, hospodářství, politický systém nebo historii Panamy. Samostatný oddíl věnuje také Panamskému průplavu a dodává k němu zajímavosti.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Základní údaje
3.
Průmysl
4.
Hospodářství
5.
Populace
6.
Původní obyvatelé
7.
Vláda
8.
Náboženství
9.
Panamský průplav
10.
Zajímavosti o Panamském průplavu
11.
Obrazová příloha

Úryvek

"Panama
Panama, španělsky República de Panama, přímořský stát ve Střední Americe, mezi Tichým oceánem a Karibským mořem, jímž prochází strategicky důležitý Panamský průplav, který s nástupem roku 2000 patří Panamské republice a je jednou z nejvýznamnějších vodních cest na světě. Území Panamy, u něhož Španělé přistáli roku 1501, se stalo kolonií již roku 1508. V letech 1524-1565 bylo součástí generálního kapitanátu Guatemala, poté do roku 1718 místokrálovství Peru a v letech 1818-1821 součástí Nové Granady. Panama vyhlásila samostatnost roku 1821, ale záhy byla připojena k federativní republice Velká Kolumbie. V souvislosti s chystanou výstavbou průplavu bylo ze strany USA podporováno separatistické hnutí, které vyvrcholilo roku 1903 vyhlášením nezávislosti. V roce 1969 byl nastolen levicový režim, v jehož čele stál fakticky až do své smrti v roce 1981 generál Omar Torrijos Herrera. V roce 1979 byla podepsána s USA smlouva o navrácení Panamského průplavového pásma. Panama je známá především Panamském průplavu. Panama leží mezi dvěma kontinenty na Panamské šíji, v nejužší části Střední Ameriky (šířka 50-200 km). Oficiálním jazykem je španělština, jež dominuje v celé zemi, ale také anglický jazyk je používán např. v hlavním, ale i dalších větších městech. Polovinu plochy zaujímají nížiny; nejvyšším pohořím na západě je Sierra de Veraguas (činná sopka Barú, 3478 m n.m.). Pobřeží Karibského moře a Tichého oceánu je lemováno množstvím malých ostrůvků . Je zde vlhké tropické podnebí s malými výkyvy teplot, nejvyšší srážky jsou na svazích hor u Karibského moře ( až 2500mm ročně). Asi 40% území pokrývají vždy zelené vlhké tropické lesy.

Oficiální název: Panamská republika
Státní zřízení: Republika v čele s prezidentem
Hlavní město + počet obyvatel: Panama city – 704 tis.
Největší město: Panama city
Členství v mezinárodních organizacích: OSN, OAS
Administrativní členění: 9 provincií a 1 teritorium
Obyvatelstvo: Mesticové 64%,černoši a mulati 14%,běloši 14%, Indiáni 8%
Náboženství: Římskokatolické 80%, protestantské 10%
Rozloha + (pořadí ve světě): 77 082 km2 (115.)
Počet obyvatel + (pořadí): 2, 8 mil. (131.)
Úřední, resp. Užívané jazyky: Španělština (úř. j.), angličtina, indiánské jazyky
Kontinent: Amerika
Měna: Balboa (PAB) , americký dolar
Poloha: jihovýchod Střední Ameriky
Nejvyšší hora: Vulkán Barú (3475 m)
Největší ostrov: Isla de Coiba (493 km2)
Nejdelší řeka: Rio Chucunaque (231 km)
Největší jezero: Lago Gatún (424 km2)
Hospodářství: největší podíl na hrubém národním produktu má sektor služeb(75,5%), průmyslu(14%) a zemědělství(11%)
Hrubý národní produkt: 2130 USD na 1 obyvatele (1997)
Hlavní export: banány a surový cukr
Hlavní import: stroje, chemické výrobky, nafta

Průmysl
Panama je převážně zemědělský stát, hospodářsky významný je provoz (námořní doprava) Panamského průplavu. Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 21% zemědělství, 17% v průmyslu. Obdělává se 9% území, louky a pastviny zaujímají 20% plochy, zalesněno je 44% území. Pěstuje se zde zejména cukrová třtina, banány, rýže, kukuřice, luštěniny, chová se skot, prasata, těží se dřevo, je zde průmysl potravinářský, petrochemický, strojírenský a chemický. Nejvýznamnějšími jsou Panama, Balboa, Colon."

Poznámka

Součástí práce je několik drobných fotografií.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508d1297bbe71.zip (93 kB)
Nezabalený formát:
Panama.doc (134 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse