Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pavel Josef Vejvanovský

Pavel Josef Vejvanovský


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň

Charakteristika: Práce obsahuje referát na hudebního skladatele Pavla Josefa Vejvanovského, který je určený do hodin hudební výchovy na základní škole.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Sonáta ŕ 4 g moll

Úryvek

"Pavel Josef Vejvanovský se narodil roku 1639 nebo 1640 a zemřel 24. 7. 1693 v Kroměříži byl významným českým hudebním skladatelem středního období baroka. Spolu s Adamem Michnou z Otradovic jsou považováni za nejvýznamnější české hudebníky 17. století.

Spolu s rodiči žili postupně v Hlučíně, Moravské Ostravě a Hukvaldech. V letech 1656 – 1660 studoval Pavel Josef Vejvanovský na jezuitském gymnáziu v Opavě, kde se seznámil se skladateli Heinrichem Biberem a Philippem Rittlerem, kteří na jeho hudební vývoj měli prokazatelný vliv. Po skončení studií vstoupil Vejvanovský do služeb olomouckého biskupa Karla Lichtensteina jako člen orchestru, působícího v Kroměříži. Po odchodu skladatele Bibera do Salzburgu byl v roce 1664 Vejvanovský jmenován jeho nástupcem jako dvorní trumpetista kroměřížského zámku a dómský kapelník chrámu svatého Mořice v Olomouci. V té době začíná jeho skladatelská dráha - první dochovaná kompozice pochází právě z tohoto roku. V roce 1666 se Vejvanovský oženil. S manželkou, dcerou kroměřížského primátora, měli osm dětí. Roku 1670 převzal Vejvanovský též roli představeného biskupské kapely a stal se jedním z nejlépe placených dvorních zaměstnanců. Vlastnil řadu nemovitostí a byl váženým městským občanem i umělcem. Po roce 1690 spolupracoval též na hudebním programu olomoucké katedrály sv. Václava."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x560aadeb95829.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pavel_Josef_Vejvanovsky.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse