Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personální audit společnosti ČEZ a.s

Personální audit společnosti ČEZ a.s


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje představení společnosti ČEZ a.s., ale zároveň také hodnocení její organizační a personální struktury. Součástí práce je i SWOT analýza této oblasti společnosti.

Obsah

1.
Charakteristika firmy
1.1.
Skupina ČEZ
1.2.
Severomoravská energetika, a. s. (SME)
1.3.
Hlavní aktivity společnosti SME
2.
Sídlo firmy
3.
Logo firmy
4.
Organizační struktura firmy
5.
Vyhodnocení
5.1.
Charakteristika vzorku
5.2.
Vlastní vyhodnocení
5.3.
SWOT analýza
6.
Doporučení

Úryvek

"5.3. Silné a slabé stránky (SWOT analýza)

Silné stránky
- monopolní postavení
- tradice
- nezbytnost výrobku
- provázanost se státem, s tím související případná pomoc od státu
- dobré vztahy se zahraničními výrobci energie
- finanční stabilita
- celoplošné pokrytí
- působení na finančních trzích
- státní podpora Temelína

Slabé stránky
- vliv npolitické stability na rozhodování ( většinové vlastnictví státu )
- minimální konkurenční tlak
- finanční náročnost zajištění bezpečného provozu
- ekologické tlaky

Příležitosti
- možnost proniknutí na další zahraniční trhy
- vstup na alternativní trhy - vytápění bytů, použití výsledných produktů odsíření ve stavebnictví ( energosádrovec )

Hrozby
- lobování
- mínění veřejnosti
- odpovědnost za případné ekologické havárie
- při otevření trhu nebezpečí vstupu nových energetických společností
- nalezení alternativních zdrojů energie
- postupná útlum uhelných elektráren v době, kdy není dostaven Temelín"

Poznámka

První část práce - představení společnosti, sídlo firmy a její logo, jsou informace z internetu, zbytek textu je síše přehledem tabulek. Proto byla práce uvolněna bez nároku na honorář.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45fd5b56131cc.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Personalni_audit_CEZ.doc (144 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse