Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Peter Gammond: Velcí skladatelé

Peter Gammond: Velcí skladatelé


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje obsah knihy Velcí skladatelé, kterou sestavil Peter Gammond.

Obsah

1.
Peter Gammond: Velcí skladatelé

Úryvek

"Jelikož se jedná o knihu převzatou z anglického originálu, vyskytují se zde určité drobnosti, které z tohoto vyplývají. Například abecední řazení skladatelů odpovídá anglické abecedě i anglickému pravopisu jmen neanglických skladatelů. Jména začínající na CH (například Chopen) nalezneme pod písmenem „C“, a Petra Iljiče Čajkovského nalezneme až pod písmenkem T, protože anglická verze jména zní „Tchaikovsky“.

Vzhledem k původu autora, místu vzniku knihy a k jejímu specifickému tématu jsou angličtí hudebníci z pochopitelných důvodů více rozepsaní než jiní vybraní hudebníci z kontinentální Evropy.

V Obsahu jsou skladatelé a hudebníci seřazení podle abecedy, tučně zvýrazněným jménům jsou věnována jedna nebo dvě dvojstrany.

Celou knihou doprovází fotografická dokumentace, zejména fotografie (i obrazů) skladatelů, hudebníků i dalších osob a obrazů, které souvisí s daným tématem.

U každé osobnosti je uvedeno datum a místo narození a datum a místo úmrtí. U hudebníků, kterým bylo vyměňováno více místa v knize, jsou uvedeny základní historické a životní milníky spojené s hudebníkem a jeho kompozicemi.

V Přehledu vydaných skladeb jsou zařazena vybraná hudební díla, která byla vydána nebo nahrána, tyto jsou rozděleny podle autorů. Autoři jsou seřazeni podle abecedy.

Jako poslední část knihy byla zařazená část uvádějící výčet konzultantů a hlavního autora. U každého jména konzultanta nebo hlavní autora je uvedeno několik upřesňujících a rozvíjejících vět, které přibližují danou osobnost."

Poznámka

obchodní akademie

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517eb46ea8142.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
P_Gammond_Velci_skladatele.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse