Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Petr a Lucie - Romain Rolland

Petr a Lucie - Romain RollandKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103, Kladno

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla od Rollanda s názvem Petr a Lucie.

Obsah

1.
Autor
2.
Další díla
3.
Současníci
4.
Vliv
5.
Vznik
6.
Okolnosti vzniku díla
7.
Kompozice
8.
Jazyk
9.
Postavy
10.
Obsah
11.
idea
12.
Adaptace

Úryvek

"Autor: Romain Rolland
Romain Rolland byl francouzský dramatik, prozaik, literární kritik a hudební historik. V roce 1915 získal jako jeden z prvních na světě Nobelovu cenu za literaturu. Finanční částku s tím spojenou věnoval z větší části na zmírnění útrap lidí postižených válkou. Současně dával všechny své síly a schopnosti do služeb starému kontinentu a pracoval v nově vzniklém Červeném kříži.
Romain Rolland se narodil v burgundském městečku Clamecy jako syn notáře. Rollandové byli notáři po několik generací. Již v chlapeckém věku projevoval Romain Rolland velké nadání a tak se v roce 1880 rodina na nátlak matky přestěhovala do Paříže, aby zde jejich syn mohl získat nejlepší vzdělání.
V Paříži vystudoval Romain Rolland elitní školu Ecole Normale Supérieure. Poté začal studovat v Římě, kde také zahájil svoji literární činnost.Přednášel jako profesor dějiny umění na Ecole Normale a dějiny hudby na Sorbonně. Současně s tím působil jako hudební kritik a psal hudební monografie. Od roku 1912 se již věnoval pouze umělecké činnosti.
Stal se tak známou postavou světové kultury, že po okupaci Francie hitlerovským Německem se nacisté neodvážili Rollanda zatknout, aby nezpůsobili světovou vlnu nevole. A to i přesto, že Rolland propagoval Sovětský svaz a jeho socialistickou formu vlády, kritizoval fašismus a jeho představitele i Mnichovskou dohodu z roku 1938. Po uzavření Molotovova-Ribbentropova paktu v roce 1939 zaujal kritický postoj i ke Stalinovi.

Další díla:
• Jan Kryštof
• Okouzlená duše
• Dobrý člověk ještě žije
• Ghándí
Současníci : Anatol France (Ostrov tučňáků), Andre Maurois (Dějiny Francie), Antoine Saint de Exupéry (Malý princ), Marcel Proust( Hledání ztraceného času), Ernest Hemingway(Stařec a moře) , E.M.Remarque (Na západní frontě klid),
Vliv na dílo: na knihu měla vliv autorova zkušenost, kdy mu zemřelo spoustu přátel, inspirace bombardování Paříže 1912
Vliv díla:Rollandova novela se stala nositelem poselství odporu proti válce jako zlu ohrožujícímu celé lidstvo a ničícímu nejkrásnější hodnoty života.

Vznik: 1920
Okolnosti vzniku díla
Po dlouholeté práci, jež autora svazovala, na románu Jan Kryštof, zatoužil napsat něco méně rozsáhlého. Právě v této vznikla tato novela. Odráží v sobě autorovy postoje k válce i jeho vlastní tragédii ve ztrátě svých blízkých.

FORMA:
Literární druh: epika
Literární žánr: novela (milostná)
Literární směr: meziválečná literatura
Slohový útvar: Úvahový, popisný
Jazyk: Spisovný jazyk, obohacený o francouzské vsuvky
Téma:
Příběh o dvou mladých lidech, kteří k sobě vzpláli láskou, avšak v nesprávnou dobu.
Kompozice:
Kontrasty války/lásky, světa milenců/předtuše smrti
Úvahové pasáže
• Chronologie , části retrospektivní - když Lucie vypráví o své rodině
• Místy paralelní postup - když je každý na jiném místě
• Rozděleno na menší kapitoly oddělené čarou, které na sebe navazují
• Úvahové pasáže, lyrické prvky, popisy
• Jednoduchý děj, shakespearovské motivy
• Zoufalý protest proti válce, proti zbytečným ztrátám na životech
• Lidské srdce a láska v kontrastu se surovou válkou
• Zbytečnost a nesmyslnost války
• Novela je založena na kontrastu (nevinná láskaXválka, životXsmrt)
• Dvě linie – válka a milenci
• Ubývá dějovost, otázky o existenci člověka
• Prvky antimilitarismu, anarchismu, vitalismu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52cd6d5f2f3a7.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Romain_Rolland.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse