Pevné látkyKategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma pevné látky. Obsažené instrukce k samostudiu a příklady slouží k procvičování středoškolského učiva z fyziky. Práce je vhodná jako příprava k maturitě.

Obsah

1.
Instrukce k opakování
2.
Příklady

Úryvek

"1) Krystalické a amorfní látky

Charakterizuj krystalické a amorfní látky podle struktury a uveď příklad
Vypiš co znamená dalekodosahové a krátkodosahové uspořádání, látky monokrystalické a polykrystalické.


2) Ideální krystalová mřížka

Zapiš co je elementární buňka a jak se vytváří krystalová mřížka.
Jak dělíme kubické základní buňky a ke každé nakresli obrázek podle učebnice a vypiš kolik atomů na takovou buňku připadá.
Vypiš řešený příklad 1 a 2 na str.

3) Poruchy krystalové mřížky

Zakresli a zapiš tři základní bodové poruchy stavby krystalu

4) Vazby v krystalech

Zopakuj si druhy chemických vazeb z chemie.
Vypiš charakteristiku a příklad vazeb: a) Iontové, b) Vodíkové, c) Kovové, d) Kovalentní, e) Van der Waalsovy.

5) Deformace pevného tělesa

Co je deformace, zapiš definici a druhy deformace (plastická a elastická)
Zakresli obrázky pro deformaci tahem, tlakem, smykem, ohybem a kroucením. U každé zakresli působící síly."

Poznámka

Práce obsahuje text psaný kurzívou.
Příklady obsahují i výsledky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5238a61ef3978.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pevne_latky.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse