Píseň o RolandoviKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaný zápis do čtenářského deníku seznamuje s obsahem eposu Píseň o Rolandovi.

Obsah

1.
Píseň o Rolandovi

Úryvek

"Tento středověký francouzský epos ze 12. století se odehrává v době, kdy francké říši vládl Karel Veliký.
Král Karel se vrací se svým vojskem z tažení proti islámským Saracénům z Pyrenejského poloostrova. Setkáváme se s jeho synovcem Rolandem, statečným rytířem, který ve jménu cti a oddanosti králi pohrdne smrtí. Na druhé straně se objevuje Rolandův nevlastní otec, zrádný Ganelon.
Ganelon uzavírá tajnou smlouvu se saracénským králem Marsilem a přiměje Saracény k falešným slibům. Karel jim uvěří a odejde se svými vojsky zpět do Francie. Roland, střežící se svou družinou zadní voj, je v soutěsce zákeřně napaden saracenskými vojsky. Odmítne přivolat posilu a raději spolu Olivierem a dalšími rytíři statečně bojuje až do hořkého konce. Proti mnohonásobné přesile nemůže vyhrát, v posledním okamžiku zatroubí na roh Olifant a tím přivolá Karlovo vojsko. Spolu s Rolandem umírá v hrdinném boji celá družina. Karlovo vojsko se vrátí a dobude Zaragozu. Zrádce Ganelon neunikne přísnému trestu. Krátce poté se Karlovi zdá sen, v němž ho archanděl Gabriel nabádá k nové křížové výpravě.
Epos oslavuje hrdinství středověkého rytíře a jeho boje za křesťanské ideály. Křesťanství se zde vítězně střetává s pohanstvím.
Tato veršovaná skladba o čtyřech tisících desetislabičných verších je součástí tzv. karolinského cyklu národních epických skladeb."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511fb7a84a3e0.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pisen_o_Rolandovi.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse