Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Plzeňský kraj - stručná charakteristika

Plzeňský kraj - stručná charakteristika


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje polohu, ekonomickou situaci, průmysl, nezaměstnanost, dopravní dostupnost, a přírodní a kulturní bohatství tohoto kraje. Obsahuje i krátkou charakteristiku Plzně, jako centra kraje.

Obsah

1.
Poloha
2.
Plzeň
3.
Doprava
4.
Ekonomická situace
5.
HDP
6.
Nezaměstnanost
7.
Průmysl
8.
Přírodní a kulturně-historické bohatství

Úryvek

“ Hlavním centrem kraje je Plzeň, která má v rámci osídlení západní části Čech výrazně dominantní postavení a svou velikostí (170 tisíc obyvatel) výrazně převyšuje ostatní města. V Plzni žije zhruba 30% obyvatel kraje, ve městě Klatovy cca 4% obyvatel a ve zbývajících čtyřech městech s více než 10 tis. obyvateli (Rokycany, Tachov, Sušice, Domažlice) žije celkem asi 9% obyvatel. V obcích s méně než 2000 obyvateli žije 32% obyvatelstva kraje. Velikostní nevyváženost sídelní struktury regionu je prohlubována nerovnoměrným rozmístěním sídel. Plzeňský kraj se počtem obyvatel řadí mezi menší kraje. Na počtu obyvatel České republiky se podílí zhruba 5,4%. Území je poměrně řídce zalidněné. K 31.12.1998 je evidováno 552 553 tis.obyvatel. Po Českobudějovickém kraji je druhým nejřidčeji zalidněným krajem v České republice
Plzeňský kraj má strategicky významnou polohu na dopravním spojení východní a západní Evropy. Úlohu významného silničního i železničního uzlu nadregionálního významu plní město Plzeň. Téměř dokončena je dálnice D5 Praha - Plzeň - Rozvadov vyjma obchvatu Plzně.

Plzeňský kraj patří mezi průměrně ekonomicky rozvinuté kraje v ČR. Město Plzeň představuje spolu s blízkým okolím hlavní průmyslové centrum s řadou podniků evropského i světového významu. Jeho atraktivita pro umístění nových výrobních investic postupně vyvažuje značnou závislost na odvětví těžkého průmyslu. Plzeňská aglomerace je průmyslovým centrem, jižní a jihozápadní část kraje představuje příhraniční území atraktivní pro cestovní ruch, zbývající části kraje, mimo spádová území okresních měst a větších sídel, jsou především zemědělsky orientované."

Poznámka

Obsahuje mapu ČR.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: geox0014.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Plzensky_kraj.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse