Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Počítačová myš - analýza struktury objektu řešení

Počítačová myš - analýza struktury objektu řešení


Kategorie: Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá analýzou struktury objektu řešení - počítačovou myší. Definuje systém, a graficky ho znázorňuje. Uvádí charakteristiku žádoucích a nežádoucích působení mezi prvky systému. Na závěr celou problematiku hodnotí.

Obsah

1.
Definování systému - zařízení počítačové myši
2.
Grafické znázornění systému
3.
Charakteristika žádoucího a nežádoucího působení
4.
Zhodnocení problematiky

Úryvek

"1. Definování systému
Počítačová myš jako polohovací zařízení je jako systém tvořena z těchto hlavních částí :
• Tělo myši
• Kulička
• Snímací válečky napojené na elektronické součásti
• Tlačítka
• Scrollovací kolečko
• Vnitřní elektronika
• Šňůra
Nadsystém myši pak tvoří :
• Podložka
• Ruka

3. Charakteristika žádoucího a nežádoucího působení

1- Kolečko namáhá ruku
1+ Rukou ovládáme kolečko umožňující pohyb po stránce
2- Pohyb ruky po podložce ruku odírá
3- Podložka zpomaluje a znepřesňuje pohyb myši
3+ Podložka zprostředkovává pohyb kuličky v myši
4- Tělo myši namáhá ruku
4+ Ruka umožňuje ovládání myši
5- Mačkání tlačítek namáhá ruku
5+ Mačkání tlačítek je jedna ze základních funkcí myši
6- Ztěžuje mačkání tlačítek, způsobuje jejich opotřebovávání
6+ Přenáší požadavek uživatele do počítače
7- Kulička se třením o podložku zpomaluje
7+ Způsobuje pohyb kuličky podle toho jak se myš pohybuje
8- Zpomaluje chod kuličky
8+ Přenáší požadavek uživatele do počítače
9- často omezuje pohyb myši"

Poznámka

Práce obsahuje schémata.
Vysoké učení technické Brno, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_vyrobek0001.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Poc_mys_analyz_struk.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse