Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Počítačové sítě

Počítačové sítěKategorie: Informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce věnovaná počítačovým sítím se věnuje jejich topologii, síťovému hardwaru a softwaru, využití sítí na pracovišti, komunikačním protokolům, návrhu a správě sítí nebo TCP/IP protokolům.

Obsah

1.
Historie
2.
Počítačové sítě na pracovišti
2.1.
Proč počítačové sítě
2.2.
Kdo potřebuje sítě
3.
Topologie počítačových sítí a síťový hardware
3.1.
LAN, WAN
3.2.
Fyzická topologie
3.3.
Logická topologie
3.4.
Pracovní stanice, síťové karty
3.5.
Kabeláže
3.6.
Klienti a servery
3.7.
Sítě peer-to-peer
3.8.
Směrovače(router)
3.9.
Opakovače (repeater)
3.10.
Můstky(bridge)
3.11.
Rozbočovače(HUBy)
3.12.
Přepínače (switche)
3.13.
Mezisíťové brány (gateways)
4.
Komunikační protokoly a standardy
4.1.
OSI/RM a sedmivrstevný model
4.2.
TCP/IP (protokol není založen na standardech ISO )
4.3.
XNS
4.4.
NetBIOS
4.5.
Porovnání protokolů
5.
Síťový software
5.1.
LANtastic
5.2.
Windows for workgroup
5.3.
Windows 95
5.4.
OS/2 Warp Connection
5.5.
Banyan VINES (VIrtual NEtwork System)
5.6.
NetWare
5.7.
Windows NT server
5.8.
Pracovní stanice - klienti
6.
Návrh a správa sítě
6.1.
Plánování
6.2.
Analýza potřeb
6.3.
Analýza místa
6.4.
Požadavky na vybavení
6.5.
Konfigurační seznamy
6.6.
Správa sítě
6.7.
Provozní deník systému
6.8.
Zálohování dat - co, kdy, způsob
6.9.
Bezpečnost, přístupová práva, firewalls
7.
Internet - TCP/IP protokoly
7.1.
Charakteristika TCP/IP Iternetu
7.1.1.
TCP - Transmission Control Protokol
7.1.2.
UDP- User Datagram Protokol
7.1.3.
ICMP- Internet Control Message Protokol
7.1.4.
IP - Internet Protokol
7.1.5.
ARP - Address Resolution Protokol
7.1.6.
RARP - Reverse Address Resolution Protokol
7.2.
Adresování v prostředí IP sítí, hardwarové adresy (ARP)
7.2.1.
Vyhrazené adresy
7.2.2.
Symbolická jména
7.3.
Směrování v TCP/IP sítích
7.3.1.
Přímé směrování
7.3.2.
Nepřímé směrování
7.3.3.
Adresování subsítí, maska subsítě
7.4.
Nespojovaná datagramová služba (IP)
7.4.1.
Fragmentace datagramu
7.4.2.
Směrování IP datagramů
7.5.
Internet Control Message Protokol (ICMP)
7.6.
Nespojovaná transportní služba (UDP)
7.6.1.
Princip demultiplexování, porty
7.6.2.
Formát UDP paketu
7.7.
Spojovaná transportní služba (TCP)
7.8.
Obecná topologie sítě Internet
7.9.
Směrovací protokoly
7.10.
Služby internetu (stručně)
8.
Sockets - programové rozhraní
8.1.
Hlavní systémová volání
8.2.
TCP klient - základní algoritmus
8.3.
UDP klient - základní algoritmus
8.4.
Iterativní server se spojovanými službami - základní algoritmus
8.5.
Iterativní server s nespojovanými službami - základní algoritmus
8.6.
Konkurentní server se spojovanými službami - základní algoritmus
8.7.
Konkurentní server s nespojovanými službami - základní algoritmus
9.
Další internetovské zdroje informací

Úryvek

"Historie
Vývoj počítačových sítí lokálních LAN (Local Area Network)a rozhlehlých WAN (Wide Area Network).
Sálové počítače od konce 5O. let - centrální zpracovaní informací, tiskové výstupy.
Na počátku 80. let začínají stolní počítače - jeden uživatel, jeden počítač. Přechod od sálových počítačů ke stolním za učelem zvýšení dostupnosti informací.
Druhá polovina 80. let první sítě - sdílení informací, přenos informací, aktuální informace pro management.
________________________________________
Počítačové sítě na pracovišti

Proč počítačové sítě
1. Sítě zajišťují lepší správu zdrojů:
- sdílení tiskáren
- síťové licence programů
- sdílené diskové prostory
2. Sítě zajišťují spolehlivé a aktuální informace
- sdílená databáze
- zálohování dat
- distribuce výstupních informací
3. Sítě pomáhají zrychlit sdílení dat
- přenos v síti WAN, LAN
4. Sítě zajišťují lepší komunikaci mezi pracovníky
- e-mail
- el. konference
- intranet
- různé plánovací programy
5. Sítě zajišťují efektivnější obchodní služby
- komunikace mezi firmami
- aktuální informace a jejich dostupnost
- obchodní činnost na Internetu

Kdo potřebuje sítě
Několik otázek pro rozhodnutí zda síť potřebujete.
1. Je třeba sdílet data? Probíhá aktualizace dat na více počítačích? Vyhovuje současný způsob přenosu dat (disketa apod.)? Je přenos dostatečně rychlý?
2. Jsou neúnosné náklady na upgrade pracovních stanic? Je vhodné sdílení tiskáren, diskového prostoru?
3. Je vhodné využití síťové verze softwaru (CAD)?
4. Je třeba zvýšit komunikaci mezi pracovníky, plánování schůzek, porad ?
5. Je třeba přenos, sdílení idat s jinou firmou?
6. Je vhodná obchodní činnost přes Internet?
7. Je třeba zajistit bezpečné zálohování dat? Je třeba zajistit vetší bezpečnost dat (zrcadlení disků)?

________________________________________
Topologie počítačových sítí a síťový hardware

LAN, WAN
LAN - lokální počítačové sítě, zpravidla v jednom objektu, propojené kabely
WAN - rozsáhlé počítačové sítě, propojení několika LAN sítí

Fyzická topologie
Topologie - popis způsobu připojení počítačů do sítě. Fyzická topologie popisuje strukturu hardwaru.
Lineární sběrnice - hlavní kabel spojuje každý uzel (stanici). Nevyžaduje zapojení každého počítače. Sítě typu klient/server, jeden z počítačů má funkci souborového serveru.
Kruh - podobně jako sběrnice ale poslední uzly jsou propojené do kruhu. Použití u sítí typu peer-to-peer, každý uzel (počítač) řídí přenos dat.
Hvězda - každý uzel je připojen k jedinému centrálnímu souborovému serveru. Vyšší nároky na kabely, rychlé.

Logická topologie
Logická topologie - popis shématu, podle kterého síťový operační systém řídí tok informací mezi uzly.Ovlivňuje pohled uživatele na síť.
Lineární - Ethernet. Každý uzel má jedinečnou adresu, k adresám se přistupuje sekvenčně.
Token Ring - Každý uzel má jedinečnou adresu, k adresám se přistupuje kruhově."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Práce obsahuje tabulky a schémata, rozsah čistého textu činí cca 24 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509cb11e2e724.zip (150 kB)
Nezabalený formát:
Pocitacove_site.doc (434 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse