Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podávací prkénko - strukturně-funkční model vnitřních a uživatelských funkcí řešeného objektu

Podávací prkénko - strukturně-funkční model vnitřních a uživatelských funkcí řešeného objektu


Kategorie: Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o strukturně-funkční model vnitřních a uživatelských funkcí řešeného objektu, kterým je podávací prkénko. Uvádí cíl elaborátu, jeho zadání, i následné vypracování.

Obsah

1.
Cíl elaborátu
2.
Zadání
3.
Vypracování

Úryvek

"1. Cíl elaborátu:
Cílem zpracování elaborátu je procvičení si definování funkcí v daném řešení zvoleného objektu a získání názoru na rozdělení nákladů objektu mezi vnitřními funkcemi a charakterizování nákladů uživatelských funkcí objektu. Složitost zpracování spočívá jednak v rozlišení vnitřních a uživatelských funkcí, jednak v jejich odlišení formulacemi definic vnitřních a uživatelských funkcí
Podstatou sdruženého strukturně – funkčního modelu vnitřních a uživatelských funkcí je rozlišení nákladů v tom smyslu, že součet nákladů na zajištění vnitřních funkcí musí „účetnicky“ odpovídat součtu nákladů strukturních částí zkoumaného objektu, takže náklady jednotlivých strukturních částí objektu jsou rozděleny mezi vnitřní funkce, pro jejichž zajištění je příslušná strukturní část potřebná, kdežto náklady uživatelských funkcí jsou vždy součtem nákladů jednotlivých strukturních částí zkoumaného objektu, nutných pro zajištění příslušné uživatelské funkce.

2. Zadání:
Zvolíte si libovolný objekt – ne příliš složitý – výrobek, u nějž:
a) nejdříve definujete prvky struktury zkoumaného objektu;
b) definujete (dvěma slovy) všechny vnitřní a uživatelské funkce zkoumaného objektu
c) sestavíte strukturně – funkční model vnitřních a uživatelských funkcí;
d) v tomto modelu vyznačíte (vyšrafováním, začerněním apod.):
• rozdělení nákladů mezi vnitřní funkce;
• složení nákladů uživatelských funkcí.
Tím je model – při skutečném rozlišení nákladů jednotlivých funkcí kvantifikován ve vazbách struktury a funkcí zkoumaného objektu"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_vyrobek0016.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Podavaci_prkenko_analyz.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse