Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnikání - prezentace 1/2

Podnikání - prezentace 1/2


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Prezentace věnované podnikání vymezuje podnikatelské subjekty a dále seznamuje se znaky a náležitostmi veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, akciové společnosti a státního podniku a věnuje se také živnosti a jejímu provozování. Prezentaci dále rozšiřuje práce Podnikání - prezentace 2/2.

Obsah

1.
Podnikatelské subjekty
2.
Veřejná obchodní společnost
3.
Komanditní společnost
4.
Akciová společnost
5.
Družstvo
6.
Státní podnik
7.
Živnost
8.
Podmínky pro provozování živnosti

Úryvek

"Podnikatelské subjekty
1. Fyzické osoby - podnikající podle živnostenského zákona
Ohlašovací – volné (bez omezení), vázané (u každé živnosti jsou uvedeny podmínky odborné způsobilosti), řemeslné (výuční list)
Koncesované – lze je provozovat pouze na základě koncese (nestačí jen ohlášení živnosti), získání koncese je podmíněno požadované odborné a zvláštní způsobilost 2.Právnické osoby – obchodní společnosti

V.O.S.
minimálně dvě osoby, ručí neomezeně, není povinný základní kapitál
Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společností
Obchodní firma veřejné obchodní společnosti musí obsahovat označení "veřejná obchodní společnost„
Statutární orgán-jednání za společnost je oprávněn každý společník samostatně
 Bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob.

K.S.
Komanditní společnost je kombinací osobní společnosti a kapitálové společnosti. Někteří její společníci (komplementáři) ručí za závazky celým svým (i osobním) majetkem, někteří společníci (komanditisté-vkládá do firmy vklad, který určuje společenská smlouva) ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného vkladu.
Statutární orgán=pouze komplementáři.
Obchodní firma komanditní společnosti musí obsahovat označení "komanditní společnost""

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51582bcf0ec1d.zip (198 kB)
Nezabalený formát:
Podnikani_1.ppt (457 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse