Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnikání - prezentace 2/2

Podnikání - prezentace 2/2


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Prezentace, která rozšiřuje práci Podnikání - prezentace 1/2 dává informace ke státním podnikům, fyzickým a právnickým osobám nebo živnostenskému právu.

Obsah

1.
Subjekty operující na trhu
2.
Státní podnik
3.
Fyzická osoba
4.
Právnická osoba
5.
Živnostenské právo
6.
Podnikání
7.
Rozdělení živností
8.
FO i PO

Úryvek

"Státní podnik stát figuruje jak v ziskovém, tak i v neziskovém, sektoru stát je specifický subjekt národního hospodářství stát může mít majoritní nebo minoritní podíl ve velkých společnostech a nebo zakládat nové specifické obchodní subjekty podnik ručí za své závazky majetkem v čele je ředitel jmenovaný zakladatelem (např. Ministerstvo) a hlídá ho dozorčí rada


FO = fyzická osoba (občan, podnikatel, zaměstnanec, ...) atributem fyzické osoby je právní subjektivita (= od narození na mě platí právo, jsem subjektem práva. Subjektem práva může být i plod v těle matky – nasciturus. Zde platí dědické právo.) a způsobilost k právním úkonům (úplná způsobilost až v 18 letech, částečná v 15.) vztah zaměstnance a zaměstnavatele řeší zákoník práce č. 262/2006 Sb. podnikatelé (OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná) – Živnostenský zákon (nemohou podnikat jen tak, je nutností mít živnostenský list. Pro získání živnostenského listu pro volnou živnost je nutné splňovat tyto podmínky: věk 18. let čistý výpis rejstříku trestů podání žádosti o živnostenský list     Pokud se jedná o vázanou (specializovanou) živnost, je nutné kromě těchto podmínek mít i      požadované vzdělání či praxi. Pokud jde o živnost povolovanou státem (taxi, deratizace,      dezinfekce), dostává živnostník místo živnostenského listu koncesi)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51582cd3420ce.zip (72 kB)
Nezabalený formát:
Podnikani_2.ppt (238 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse