Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Podnikání, zaměstnání - slovíčka

Podnikání, zaměstnání - slovíčka


Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje výpis anglicko-českých slovíček s tématikou podnikání a zaměstnání.

Úryvek

"work for pracuji pro
work on pracuji na / pracuji jako
I run.. vedu..
manage vést
work under pracují pode mnou
responsibility zodpovědnost
in charge of starat se o..
deal with jednat s..
responsible for zodpovědný za..
work with pracovat s..
work/have a work pracovat
leave for work odcházím do práce..
get to/arrive at work dorazím do práce..
off work
full time job práce na celý úvazek
part-time job práce na poloviční úvazek/brigáda
permanent job na dobu neurčitou
temporary job na dobu určitou
office worker úředník
working hours pracovní doba
clock in, clock out štípat si
flexitime volná pracovní doba
shift směna
day shift denní směna
night shift noční směna
commute dojíždět
commuters dojížděči
working from home pracovat z domu
teleworking práce přes internet
dull otupující
tough nesnadný"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b0a8ae20f889.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zamestnani_slovicka_eng.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse