Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnikatelský záměr - autoopravna

Podnikatelský záměr - autoopravnaKategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje firmu Hekos a.s.. Věnuje se její organizaci, poskytovaným službám a způsobům výběru zaměstnanců. Analyzuje její marketingové okolí, dodavatele a vybavení. Poslední část je věnována finančním výkazům za posledních pět let a provedení a základním propočtům pro záměr dovozu aut.

Obsah

1.
Základní údaje
2.
Historie
3.
Popis předmětu podnikání
3.1
Autoopravna
3.2
Autoservis
3.3
Pneuservis
4.
Ceník poskytovaných služeb
5.
Zaměstnanci
6.
Výběr zaměstnance
6.1
Průběh výběrového řízení
7.
Konkurence
7.1.
Reklama
8.
Dodavatelé
9.
Vybavení
10.Cíl záměru
10.1
Popis záměru dovozu vozidel
10.2
Jaká vozidla budeme dovážet
10.3
Objednávkový formulář
10.4
Argumentace pro zákazníka
10.5
Finanční rozpočet pro zahájení záměru
10.6
Příklad kalkulace při prodeji vozidla
11.
Finanční výkazy
12.
Závěr

Úryvek

“ 10. Cíl záměru

Vedení společnosti se rozhodlo, že rozšíří podnikatelskou činnost společnosti o dovoz ojetých automobilů ze zahraničí. K tomuto účelu provedli v listopadu 2006 rozšíření předmětu podnikání o dovoz ojetých automobilů. Začátek činnosti je naplánován na leden 2007.
Rozšíření podnikatelské činnosti o dovozu ojetých automobilů ze zahraničí zajistí také dostatek práce pro zaměstnance autodílny, neboť většina dovezených automobilů bude potřebovat opravu. Dalším důvodem je zvýšení zisku společnosti.

10.1 Dovoz aut ze zahraničí
Zajistíme, případně zprostředkujeme dovoz automobilů ze zahraničí.
Individuální dovoz osobních a užitkových aut, případně motocyklů na přihlášení i na přestavbu dle konkrétního přání zákazníka. Dovoz vozidel bude probíhat následovně:
1. telefonicky, e-mailem, případně pomocí objednávkového formuláře s požadavkem na dovoz automobilu ze zahraničí
2. po vyjasnění požadavků zákazníka zašleme formuláře smluv k podpisu (dle partnerského vztahu se bude jednat o zprostředkovatelskou smlouvu, o plnou moc k celnímu řízen nebo pouze o kupní smlouvu).
3. po obdržení podepsané smlouvy, plné moci a složení zálohy 30% z konečné ceny objednaného automobilu uskutečníme jeho dovoz, celní řízení, popřípadě EM, STK a přihlášení do registru vozidel.
4. u automobilu bude provedena servisní prohlídka a běžná údržba, výměna provozních náplní, atd., popř. odstranění závad. Případné více náklady jsou konzultovány ihned se zákazníkem. Automobil je v bezvadném stavu předán zákazníkovi, současně je předáno skutečné vyčíslení nákladů a je vystavena faktura k doplacení ceny vozu.

Celý proces u nás potrvá 10 až 30 pracovních dní (dle náročnosti požadavků zákazníka)."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Vychází z těchto zdrojů: http://www.dovoz-aut.com/autoopravna/, http://www.dovoz-aut.com/dovoz-aut-ze-zahranici/ a http://www.e-import.eu/vyhody-koupe.html.


PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4728604e0e539.zip (340 kB)
Nezabalený formát:
Podn_pl_autoopravna.doc (792 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse