Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podstata podniku, podnikání, podnikatelský záměr

Podstata podniku, podnikání, podnikatelský záměrKategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vymezení základních pojmů ve vztahu k podnikání, a to podniku, podnikání, podnikatele a podnikatelského záměru.

Obsah

1.
Podnik
2.
Podnikání
3.
Podnikatel
4.
Fyzická a právnická osoba
5.
Podnikatelský záměr

Úryvek

"PODSTATA PODNIKU, PODNIKÁNÍ, PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Podnikem rozumíme právní celek vytvořený předepsaným způsobem z lidí, hmotného, nehmotného a finančního majetku proto, aby produkoval a prodával statky a služby a svým vlastníkům zhodnocoval kapitál dosahováním zisku.

S podnikem je spojeno podnikání. Rozumí se jím soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikatelem může být jednotlivý člověk, který založí a provozuje svůj vlastní podnik, který má povahu živnosti, upravenou živnostenským zákonem. Mohou to být i další fyzické osoby, např. lékárníci, advokáti, tlumočníci, samostatně hospodařící zemědělci, jejichž činnost je upravena samostatnými zákony. K podnikání se může sdružovat skupina lidí, kteří založí a provozují podnik v podobě obchodní společnosti nebo družstva podle obchodního zákoníku. Podnikatelem může být i stát, který zakládá státní podnik podle zákona o státním podniku.

Člověk, který sám vlastní podnik, zpravidla podniká pod obchodním jménem, které tvoří jeho jméno a příjmení, případně dodatek. Říkáme, že je to podnik jednotlivce, který podniká jako fyzická osoba. Zákon připouští, aby podnikal i jako právnická osoba. V tomto případě má jeho podnik právní formu obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným) označené obchodní firmou.

Podnikatelský záměr obsahuje:
• podrobnou analýzu oboru, ve kterém chci podnikat
• analýzu odbytového zajištění, výrobků nebo služeb
• analýzu konkurenčního prostředí
• analýzu výrobních faktorů (pracovní síla, technické vybavení, materiál)
• rozbor dodavatelského zajištění
• analýza cen, vstupů a prodejních cen
• analýza dalších okolností, které mohou mít vliv na prosperitu podnikání
• očekávaný objem prodeje a kalkulace nákladů
• rizika dané podnikatelské činnosti"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508d339b71ed8.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Podnik_podnikani_podnikatelsky_zamer.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse