Pojišťovnictví


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, Milevsko

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomie na téma pojišťovnictví. Zabývá se členěním pojištění na povinné a nepovinné pojištění a také zdravotním a sociálním pojištěním.

Obsah

1.
Pojišťovnictví

Úryvek

"Členění z hlediska povinnosti:
1. Povinné pojištění – zákonem je uložena firmám a občanům povinnost účastnit se vymezeného druhu pojištění
a) zákonné sociální pojištění osob
-podle zákona o souciálním pojištění správce pojištění je státní instituce
Česká správa sociáloního zabezpečení ( čelní se na okresní správy, pro nás OSSZ Zlín)
- z tohoto pojištění se vyplácí důchody, nemocenské dávky a příspívá se na státní politiku zaměstnanosti
b) zákonné zdravotní pojištění osob
-spravují ho zdravotní pojišťovny na poskytování tohoto pojišťování
-nyní existuje různé pojištění
c) zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel
- v roce 1999 skončil monopol české pojišťovny na poskytování tohoto pojišťování
- -nyní existuje různé pojištění
d) zákonné pojištěné procovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců
-zaměstnavatelé jsou povinni své zaměstnance pojistit u české pojišťovny nebo Kooperativy
- záleží na druhu vykonávané práce


Tato pojištění jsou vytvořena tak, aby zajistila v případě pojistné události plnění na nejnižší možné sociální hranici
Pokud chce klient získat vyšší plnění, může se pojistit u komerčních pojištoven

2) dobrovolné ( komerční ) pojištění
- není povinné a je možné si vybrat z nabídky asi 40 pojišťoven u nás
Člení se na:
a) životní pojištění – je to pojištění fyzických osob, které chrání proti riziku těžkých úrazů, jejich trvalých následků, nvážných nemocí nebo úmrtí
- toto pojištění pomáhá nahradit zdroj příjmů v rodině
- při uzavření hypoečního úvěru se toto pojištění uzavírá povinně
- -odečítá se od základní daně v daňovém přiznání (maximální 12 000 Kč za rok )
°rizikové pojištění – pojistné je nižší, přotože neobsahuje spořící složku
-pokud nedojde k pojistné události, zaniká bez náhrady, nevyplácí se žádná částka
°REZERVOTVORNÉ POJIŠTĚNÍ - pojistné je vyšší, protože obsahuje spořící složku a na konci stanovené doby je naspořená částka vyplacena klientovi
b) neživotní pojištění- zahrnuje pojištění nemovitostí a movitostí
- toto pojištění stále roste z důvodu přírodních pohrom a vysoké kriminality"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: pojistovnictvi_1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pojistovnictvi_1.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 1975x
2. Vypravování 1444x
3. Reportáž 1195x
4. Lakomec-Moliere 570x
5. Slohové práce 362x
6. Stížnost 278x
7. Bylo nás pět 236x
8. Odpověď na objednávku 210x
9. Odpověď na urgenci 195x
10. Negativní odpověď na poptávku 191x