Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pokání - referát o filmu Tengize Abuladzeho

Pokání - referát o filmu Tengize Abuladzeho


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Popis děje. Charakteristika dějových rovin filmu. Symboly ve filmu. Hudba - klasická hudba, sborový zpěv, jejich použití a smysl. Hlavní myšlenky filmu. Jakou roli hrají historické obleky. Otázka víry v Boha.

Obsah

1.
Děj
2.
Roviny filmu
3.
Symboly
4.
Hudba
5.
Hlavní myšlenky
6.
Kostýmy
7.
Víra v Boha

Úryvek

"Film má tři dějové roviny. Na začátku a na konci vidíme Khethi zdobící dorty. Další rovinou je Varlamův pohřeb a události, které nastaly po jeho smrti. Třetí rovinou je retrospektivně vyprávěný příběh o Khethině rodině.
Film je značně symbolický. Je plný detailů, které zdánlivě nesouvisí s dějem, ale nenechají diváka v klidu. Například za balkónkem ze kterého Varlam řeční je vidět šibenice s havranem. Ve filmu je použito mnoho klasických hudebních děl. Například Šavlový tanec nebo Óda na radost. Věc která mě na filmu doslova šokovala bylo užití sborového zpěvu. Je známo, že sborový zpěv byl často používán, jako forma propagandy. Ve filmu zazní ve zvláštních situacích. Poprvé u Varlamovi rakve. Bez jakékoli přípravy zazpívají přítomní čistý čtyřhlas, jako by nic. Varlam také zpívá se svými spolupracovníky na návštěvě. Použití hudby ve filmu je podivné a zcela jsem ho nepochopila.
Film zobrazuje ničivý dopad diktátorského režimu na všechny zúčastněné strany. To naznačuje i název filmu – Pokání. Abel i Thornike pociťují na konci upřímnou lítost. Plně si uvědomili k jakému zlu byli lhostejní a že lhostejnost je také vina."

Poznámka

Referát klouže jen po povrchu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4424a74905888.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pokani.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse