Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Polární oblasti

Polární oblasti


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Prezentace vymezuje rozsah polárních oblastí a poté stručně charakterizuje Antarktidu, Jižní oceán, Arktidu i Grónsko. Zmiňuje se také o objevování Antarktidy a významných Češích, kteří ji navštívili.

Obsah

1.
Vymezení oblasti
2.
Antarktida
3.
Jižní oceán
4.
Česká stanice J. G. Mendela
5.
Ledovcové tvary na Antarktidě
6.
Objevování Antarktidy
7.
Češi v Antarktidě
8.
Arktida
9.
Grónsko

Úryvek

" POLÁRNÍ OBLASTI
Vymezení oblastí
Antarktická oblast
vlastní Antarktida + Subantarktida
Subantarktida – nejjižnější části Atlantského, Tichého a Indického oceánu = Jižní Oceán (Antarktický) (cca 60°j.š.)

Arktická oblast
Severní ledový oceán, části Atlantiku a Tichého oceánu, Kanady, Grónska, USA , Ruska, Islandu, Norska (velmi zjednodušeně podle 66°s.š.)
Antarktida

název z řeckého „antartiké“
souvislý kontinent Východní Antarktidy + Západní Antarktida (několik samostatných ostrovů )
teplota až -90°C, srážky do 100 mm
bílá barva sněhu a ledu odráží většinu (až 90% slunečního záření)
mocnost ledovců max. 4700 m
cca 150 subglaciálních jezer (video? jezero Vostoc) - http://www.osel.cz/index.php?clanek=5490
centrální tlaková výše
Jižní oceán

vymezován Mezinárodní hydrografickou organizací
Antarktický cirkumpolární oceánský proud – Západní příhon - odděluje chladnější vody Jižního oceánu od teplejších vod mírných šířek
mořský zámrz – na Antarktidě za poslední desetiletí přibývá (úbytek hlavně na Antarktickém poloostrově)
Antarktida

úbytek ozónu a vznik Antarktické ozónové anomálie (hlavně v období září až října – koncentrace ozónu až 100 – 130 D.U.)
Sopky – Mt Erebus – poslední aktivita v roce 2008
Česká stanice J. G. Mendela"

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie a mapy o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5137404749bda.zip (704 kB)
Nezabalený formát:
Polarni_oblasti.pdf (734 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse