Polsko


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát do zeměpisu uvádí základní informace o Polsku a informuje o jeho hospodářství a obyvatelstvu.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Hospodářství
3.
Obyvatelstvo
4.
Zajímavosti

Úryvek

"POLSKO

Státní zřízení - republika
Rozloha – 312 685km²
Počet obyvatel – 38 626 349
Hlavní město - Varšava
Jazyk-polština
Měna – zloty
Organizace –EU,NATO,OSN

Hospodářství
1.Nerostné suroviny: hnědé uhlí, černé uhlí, ropa, zemní plyn, měď, olovo, zinek, stříbro, magnezit, síra, kaolín.

2.Průmysl: tepelné 96,43%, vodní 3,46%, ostatní 0,41%.

3.Zemědělství: - sklizeň: pšenice, oves, ječmen, žito, kukuřice, brambory, cukrová řepa, zelenina, ovoce, tabák, len, konopí, chov dobytka: skot, ovce, koně, prasata, drůbež.

Obyvatelstvo:
Náboženství: katolíci 95%
Hustota zalidnění: 124 obyv./km2
Střední délka života - muži: 69,26 let
Střední délka života - ženy: 77,82 let
Gramotnost: 99%
Urbanizace:67,82
Města( tis.obyv.)

4.Zajímavosti: Hlava státu (2004): Aleksander KWASNIEWSKI, Předseda vlády (2004): Marek BELKA,J. Dudek-brankář"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511184b33856f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Polsko.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse