Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Popis práce Junior HR manažera

Popis práce Junior HR manažera


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi stručně popisuje práci Junior HR manažera. Uvádí, jaké jsou jeho denní povinnosti. Zmiňuje, na jakých úkolech má spolupracovat se Senior HR manažerem, se specialistou pro získávání zaměstnanců, s manažerem pro hodnocení a benefity, i s manažerem pro vzdělávání.

Obsah

1.
Náplň práce
2.
Spolupráce se Senior HR managerem
3.
Spolupráce se specialistou na získávání a výběr zaměstnanců
4.
Spolupráce s manažerem na hodnocení a benefity
5.
Spolupráce s manažerem pro vzdělávání

Úryvek

"Vedení personální agendy
- evidence zaměstnanců
- zpracování vnitřních směrnic pro personální práci
- BOZP a zdravotní péče – analýzy úrazovosti, prověrky BOZP
- tvorba analýz a personálního výkaznictví
- tvorba pracovního řádu
- spolupráce se zástupci státní správy (PSSZ, ZP, ÚP)

Spolupráce se Senior HR managerem
- stanovování personální strategie společnosti – plánování a rozvoj lidských zdrojů, předkládání návrhů na zlepšení, realizace a určení předpokládaných nákladů
- řízení všech personálních procesů společnosti
- udržování a péče o stávající zaměstnance

Spolupráce se specialistou na získávání a výběr zaměstnanců - koordinace náboru nových zaměstnanců
- spolupráce na řízení analýzy pracovních míst
- příprava smluv a pracovně právní dokumentace
- spolupráce na přípravě podkladů pro mzdovou účetní
- kontrola administrativy spojené s nástupy a výstupy zaměstnanců
- vedení pohovorů s vybranými uchazeči, kteří prošli předvýběrem

Spolupráce s manažerem na hodnocení a benefity
- strategie mezd a benefitů, návrh systému hodnocení, sledování nových trendů odměňování, spolupráce s dodavateli benefitů
- hodnocení zaměstnanců, včetně HR specialistů

Spolupráce s manažerem pro vzdělávání
- příprava a nastavení systému školení a rozvoje zaměstnanců
- tvorba vzdělávacích programů
- zácvikové programy pro nově přijaté pracovníky
- pomoc mladším a nižším pracovníkům ve všech problémech souvisejících s prací"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x490c4f5abd038.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Popis_prace_Junior_HR.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse